Kisaväsymystäkö?

”Väsymys vaikuttaa humalatilan tavoin. Kuljettajan vireystila laskee, havainto- ja arviointivirheiden määrä kasvaa ja samalla kasvaa myös liikenneonnettomuuden riski”, painottaa Trafin Jussi Pohjonen. Lue lisää

Ikäheimosten oikeustaistelu

Ikäheimosten usko Suomen oikeuslaitokseen on rapistunut. Heiltä saadun haastattelun mukaan, tapausta ei ole tutkittu tarpeeksi. Markku ja Ulla toivovatkin, että tutkimukset aloitettaisiin uudelleen ja perinpohjaisesti. Lue lisää