Aluehallitus asetti palvelurakenneuudistukselle 50 miljoonan euron vuosittaisen säästötavoitteen

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus asetti palvelujärjestelmäuudistuksen säästötavoitteeksi vuosittain 50 miljoonaa euroa. Päätöksessä huomioitiin vuoden 2024 talousennuste ja seuraavien vuosien talousnäkymät.

Aluevaltuuston maanantaina 17. kesäkuuta hyväksymät kaksi ensimmäistä uudistuskokonaisuutta tuovat noin 18,5 miljoonaan euron kustannusvaikutuksen. Tämä tarkoittaa, että syksyllä ja myöhemmin tänä vuonna julkaistavien perhe- ja vammaispalvelujen sekä erikoissairaanhoidon ja yliopistollisen sairaalan uudistamisehdotusten tulisi luoda noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Aluehallitus hyväksyi lausunnon terveydenhuoltolain muutoksista: päätösvalta Iisalmen ja Varkauden yöpäivystyksistä tulisi olla hyvinvointialueella

Aluehallitus päätti lausunnosta, joka koskee Suomen hallituksen esitystä terveydenhuoltolain muuttamiseksi. Nykyisen lakiesityksen muutokset tarkoittaisivat Pohjois-Savon hyvinvointialueella Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten päättymistä sekä mahdollisuutta toteuttaa nykyistä laajempaa leikkaustoimintaa Iisalmessa ja Varkaudessa.

Aluehallitus esittää lausunnossaan, että uudessa laissa tulisi edelleenkin olla Pohjois-Savon hyvinvointialueen osalta mahdollisuus tuottaa perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautista päivystystä Iisalmessa ja Varkaudessa. Tämä mahdollistaisi sen, että Pohjois-Savon hyvinvointialue pystyisi itse päättämään, järjestääkö se näissä kaupungeissa yöpäivystystä. Päätös tehtäisiin hyvinvointialueen taloudellisten reunaehtojen ja ennen kaikkea alueen asukkaiden tarpeen, palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden pohjalta.

Aluehallituksen lausunnossa mahdollisuutta laajentaa leikkaustoimintaa Iisalmessa ja Varkaudessa pidetään hyvänä

Aluehallituksen päätöksellä hyvinvointialueen lausunto lakiesityksestä lähetetään Sosiaali- ja terveysministeriöön 1.7.2024 mennessä.

Yhteistoimintamenettely jatkuu vuoden loppuun

Aluehallitus päätti jatkaa hyvinvointialueella käynnissä olevia yhteistoimintamenettelyjä vuoden loppuun saakka. Yhteistoimintamenettely tähtää johtamisrakenteen uudistamiseen ja nyt käynnissä on palvelutuotannon johtamisrakenteen tarkastelu. Mittava valmistelutyö on saatu valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti ja lisäajalla halutaan varmistaa henkilöstön aito osallistaminen uudistukseen.

Aluehallituksen seuraava kokous on kesätauon jälkeen 12. elokuuta.

 

 

Jätä kommentti