Pohjois-Savon hyvinvointialue tarkastaa ja yhdenmukaistaa ikääntyneiden asumispalveluiden asiakkaiden palveluita

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialue yhdenmukaistaa ikääntyneiden palveluiden palvelurakennetta ja tarkastelee asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden nykyisiä palveluita. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla Pohjois-Savossa asuvilla ikääntyneillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemansa palvelut ikääntyneiden palveluiden myöntämisperusteiden mukaisesti.

Palveluiden järjestämistä ohjaa vanhuspalvelulaki, jossa hyvinvointialueen on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla.

Asiakkaan palveluita arvioidaan monin eri tavoin

Asiakkaan tarvitsemien palveluiden arvioinnissa ja myöntämisessä käytetään apuna RAI-arviointia, jolla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä monipuolisesti. RAI-arviointi tehdään asiakkaille vähintään kuuden kuukauden välein sekä aina asiakkaan voinnin muuttuessa. Arviointi kuvaa asiakkaiden avun tarpeita, voimavaroja ja mieltymyksiä. Sen avulla myös tunnistetaan asiakkaiden kuntoutumisen mahdollisuuksia ja toimintakyvyn haasteita ennaltaehkäisevästi. RAI-arvioinnin käyttö perustuu vanhuspalvelulakiin.

Arvioinnin lisäksi asiakkaan yksilölliset tarpeet, mielipiteet ja elämäntilanne huomioidaan palveluiden arvioinnissa ja myöntämisessä. Myös asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilökunnan kanssa käytyjen keskustelun perusteella selvitetään asiakkaan tarpeiden mukaisia palveluja.

Arvioinnin ja keskustelujen perusteella yksittäisen asiakkaan palvelut voivat pysyä ennallaan tai niihin voi tulla muutoksia. Asiakas voi joko jäädä asumaan ympärivuorokautiseen asumispalvelupaikkaan tai hänelle voidaan pohtia muina vaihtoehtoina esimerkiksi siirtymistä yhteisöllisen asumisen piiriin tai hoivan ja hoidon järjestäminen kotihoidon palveluna omaan kotiin.

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen tai yksityisen palveluntuottajan tuottamaa asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä. Siellä asiakkaalla on tarpeitaan vastaava asunto, jossa järjestetään sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa sekä asiakkaan hoitoa ja huolenpitoa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaisesti kotihoidolla ja muilla tukipalveluilla. Yhteisöllisen asumisen kokonaisuutta kehitetään käyttöönotettavaksi Pohjois-Savon hyvinvointialueella vuoden 2024 aikana.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on yhteydessä niihin asiakkaisiin ja heidän läheisiinsä, joiden palveluita tullaan uudelleen tarkastelemaan.

 

Jätä kommentti