Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa haetaan vastaajia hyvinvointikyselyyn

Spread the love

Hyvinvointikyselyn tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin tila sote-uudistuksen alussa sekä käyttää kyselystä saatua tietoa arvioinnissa myös tulevaisuudessa. Tarvitsemme tietoa pohjoissavolaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, jotta ehkäisevää toimintaa ja palveluiden tarvetta voidaan arvioida ja suunnata vaikuttavammin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja yliopiston yhteishankkeessa tavoitteena on tuottaa uudenlaista ja arvokasta tutkimustietoa hyvinvointi-, terveys- ja elämänlaatumittareiden hyödyntämisestä hyvinvointialueen tiedolla johtamisessa sekä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arvioimisessa sekä kehittämisessä. Tutkimme myös väestön taustatekijöiden, sairauksien ja terveyskäyttäytymisen yhteyttä koettuun hyvinvointiin ja terveyteen.

Tutkimukseen voivat halutessaan osallistua kaikki 18-64-vuotiaat pohjoissavolaiset. Tutkimukseen osallistuminen sisältää anonyymin kyselyn täyttämisen. Tutkimukseen ei sisälly tutkimuskäyntejä. Tutkimukseen osallistuessasi olet tärkeässä roolissa hyvinvointialueen toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi. Tutkimukseen osallistumisesta ei kuitenkaan välttämättä ole sinulle suoraa hyötyä. Tutkimuksen tiedonkeruun toteuttajia ovat Innolink ja Bilendi.

Tutkimuskysely toteutetaan osana Hyvinvoinnin edistämisen ja perustason sote-palveluiden integraation vaikuttavuuden parantaminen Pohjois-Savossa -hanketta. (HYPE) Hanketta rahoittaa Euroopan unioni (NextGeneration EU).

 

Jätä kommentti