Monitaiteellinen kesäkauden avaus Taidekeskus Väinölässä

Spread the love

Kun Kalakukko-katujuna puksutti kaupunkikierrokseltaan Varkaudessa lauantaina 25.5. alkuiltapäivästä Taidekeskus Väinölän pihapiiriin Väinölä Areenalle, kyydissään ennätysmäärä paikalle tulleita naivistitaiteilijoita, silloin tuli tunne, että nyt Väinölän kesäkausi todella käynnistyy. Jo kolmattatoista kertaa avautunut valtakunnallinen naivistitaiteen näyttely esittelee teoksia 65 naivistilta 24.8. saakka.

Ja tuntui myös siltä, että ennätysmäärä väkeä oli saapunut paikalle kesäkauden avajaisiin, jossa alkuun kuultiin nautinnollinen musiikkituokio Varkauden Ukuleleorkesterin toimesta. Teatteritaidetta saatiin Soisalo-opiston Varkauden senioriteatterin hupaelmasta Porsaskosken taidepiirin kesäretki, jonka Timo Hämäläinen oli kirjoittanut ja Iiris Salmela oli ohjannut. Kyllä näytelmän ”taidepiiriläiset” ja muut näyttelijät toivat taidenäkemyksiään esiin hupaisien sanakäänteiden säestyksellä.

Tervetuliasisanoissaan Taidekeskus Väinölän galleristi Timo Hämäläinen muisteli monenlaisia alkuvaiheiden tapahtumia matkan varrelta. Ensimmäisessä naivistinäyttelyssä vuonna 2012 mukana oli 17 taiteilijaa.

Timo Hämäläinen

Yhteistyöverkostolla kulttuuritarjontaa

Varkauden kaupungin tervehdyksen kesäavajaisiin toi johtava kulttuurituottaja Terhi Siippainen, joka kuvaili Varkautta värikkääksi kulttuurikaupungiksi. Hänelle mielleyhtymä paikallisen taide- ja kulttuurielämän värikkyydestä on saanut alkunsa nimenomaan Taidekeskus Väinölän värikkäistä näyttelyistä.

– Varsinkin tämä kesäkauden naivistitaiteen näyttely on yksi ehdottoman tärkeä osa eloa, iloa ja väriä tuovista peruselementeistä Varkaudessa. Yksityiset toimijat, yhdistysväki ja taiteen vapaa kenttä ovat niitä varkautelaisen kulttuurielämän kulmakiviä, jotka tekevät taiteen ja kulttuurin elämykset mahdollisiksi ympäri vuoden. Varkauden kaupunki tukee Taidekeskus Väinölän kesäkauden näyttely- ja tapahtumatoimintaa kumppanuussopimuksella. Sen tarkoituksena on kehittää Väinölän ja kaupungin yhteistyötä ja turvata erityisesti Naivistit Itä-Suomessa-tapahtumakokonaisuuden kehitystyötä.

Siippaisen mukaan tavoitteena on tuoda esiin naivistitaidetta ja tapahtumatoiminnan kautta muitakin taiteenlajeja. Erityisesti tavoitteena on luoda hyvinvointia monipuolisten ja laadukkaiden kulttuurielämysten kautta – niin varkautelaisille kuin vierailijoillekin.

– Varkauden kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden toiminnassa korostuu erityisesti verkostomuotoisteen tapahtumien koordinointi. Toteutetaan Vekara-Varkaus-tapahtumia kolme kertaa vuodessa, on Varkaus-päiviä, Ikääntyvien Armas-kulttuuriviikko ja uutuutena tämän viikon Mental Health Art Week. Näiden kaikkien tapahtumien onnistuminen on täysin riippuvaista niissä aktiivisesti sitoutuneista yhteistyökumppaneista, jotka tuovat tapahtumiin omat sisältönsä. Taidekeskus Väinölä on mukana kaikissa yhteistyömuodoissa aktiivisine toimijoineen – aina ajan hermolla.

– Taiteen kanssa toimiminenhan on ympäristön ja yhteiskunnan muutoksiin herkästi aistiminen, niihin reagoiminen luovalla tavalla. Uusimpana yhteistyömuotona on Taidekeskus Väinölä saatu mukaan Kaikukortti-kohteeksi. Se tarkoittaa, että myös Väinölän maksullisiin sisältöihin pääsee sosiaali- ja terveysalan toimijan myöntämällä Kaikukortilla maksutta sisään, jos oma varallisuustilanne on kulttuuriin osallistumisen esteenä. Tässäkin yhteistyössä Taidekeskus Väinölä oli mukana ihan ensimmäisten joukossa.

Terhi Siippainen

Terhi Siippainen toi esiin Varkauden kaupungin sloganin, ”Välitä, vaikuta, viihdy” – nämä avainsanat on kirjattu kaupunkistrategiaan.

– Sanojen taustalla olevat ajatukset toteutuvat myös kaupungin ja Väinölän välisessä yhteistyössä. Välittämisessä nousevat esiin kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja erilaiset keinot kaupungin asukkaiden onnellisuuden lisäämiseksi. Vaikuttamisen keskiössä ovat vahva yhteiskehittämisen kulttuuri ja ylpeys paikkakunnasta. Viihtymisen osalta yhteisenä päämääränä on viihtyisä Varkaus, jossa elämä on rikasta monella mittarilla mitattuna. Voisimmeko olla enempää asian ytimessä, hän kysyi.

Kaikella on aikansa

Kesäpuheessaan emeritusprofessori Hannu Itkonen tarkasteli laaja-alaisesti aikakäsitettä otsikolla ”Aika – monitulkintainen ilmiö” Hänen mukaansa aikaa voi lähteä katsomaan monesta suunnasta. Aika on aluton ja loputon, se kulkee, etenee ja virtaa koko ajan.

– Meillähän on subjektiivista aikaa, koettua aikaa eri tavoin. Eri kulttuureissa on myös erilaisia aikakäsityksiä. Itämaisessa filosofiassa ajatellaan, että aika on ihmistä varten, kun länsimaisessa kulttuurissa ihmisillä tuntuu olevan jatkuvasti kiire johonkin suorittamiseen.

– Ajassa meillä on myös merkittäviä oppimiskokemuksia. Kuinkahan moni muistaa hyvin sen, kun oppi uimaan tai oppi ajamaan polkupyörällä? Se oli jotakin hyvin kummallista ja se on jossakin meidän menneessä ajassamme.

Hannu Itkonen

Tiettynä näkökulmana Itkonen otti esiin ajan normittamisen. Esimerkiksi hän nosti Raamatun Saarnaajan kirjan kolmannessa luvussa kirjoitetun, että kaikella on määräaikansa. Kaikella on määrähetkensä, aikansa jokaisella asialla Taivaan alla. Hän lainasi edesmennyttä veljeään, Jukka Itkosta, runolla Salmi, jossa runoilija määrittelee aikaa hyvin syvällisesti.

– Myös ihmisen muutosta voidaan katsoa ajan näkökulmasta – siihenkin on erinomaisia ohjeistuksia. Siitä tietää tulleensa vanhaksi, kun kynttilät maksavat enemmän kuin syntymäpäiväkakku. Tai ulkoisena muutoksena siitä, että tiedät olevasi matkantarpeessa, kun olet passikuvasi näköinen, Hannu Itkonen ajantasaisti aikakysymystä.

Nykyhetken arviointia ja myös suuntaamista tulevaisuuteen on Väinölä – talo koivujen katveessa-kirja. Runsaan vuoden ajan sitä ovat olleet ahertamassa Hannu ja Helena Itkonen, Marja-Muusa ja Timo Hämäläinen ja Antti Aho. Kirja kuvaa mennyttä aikaa 110-vuotiaan talon upeaa taivalta, yleisesti ja suomalaisen ja varkautelaisen yhteiskunnan muutoksia. Kirjassa ovat myös naivistitaiteilijat hienosti läsnä. Taidekeskus Väinölän 25-vuotisjuhlilla 13.7. juhlitaan myös kirjan ilmestymistä.

Kesäpuheessaan Itkonen lausahti, että puheen lopuksi on syytä antaa pari muistutusta, koska jokainen hyvä puhe pitää sisällään opetuksia. Hän lainasi Juha ”Watt” Vainion laulua, jossa muun muassa sanotaan, että ”aika entinen ei koskaan enää”. Ja hän myös muistutti, että ”tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä” – siitä kannattaa nauttia. Tuo viimeksi mainittu ajatus löytyy myös Eino Grönin tulkitseman laulun nimestä ”Loppuelämäni ensimmäinen päivä”.

Naivistinäyttelyn kuraattori, Suomen naivistit ry:n puheenjohtaja Marja-Muusa Hämäläinen sanoi näyttelyn sisältävän koko elämänkirjon tunnemaailman, upeita teoksia, monia tarinoita ja monia aikakausia. Taiteilijoiden sisältä on löytynyt inspiraatiota ja näkyjä, joita tuodaan esiin näyttelyssä kävijöille.

Marja-Muusa Hämäläinen

– Taide kuuluu meille kaikille, toinen toistaan arvostavaa ja kunnioittavaa taidetta, voimme sitä katsoa sydämellä – samoin kuin naivistit tekevät töitään sydämellä, sanoi Marja-Muusa Hämäläinen ja toivoi, että Väinölässä on vapauttava ilmapiiri – jokainen saa olla oma itsensä, eikä tarvitse ”pönötellä”.

Avajaisohjelman jälkeen Taidekeskus Väinölän ovet avautuivat naivistinäyttelyyn ja avajaisyleisölle myös ”Väinölän makoisiin maistuviin”.

Jätä kommentti