Kaikille kotihoidon ja turvapalvelun asiakkaille tulee käyttöön sähköinen ovenavausjärjestelmä Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Spread the love

Turvapalvelun ja sähköisen ovenavausjärjestelmän laajentamisen projekti on alkanut tammikuussa 2024 Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa. Turvapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, joka tarjoaa teknologia-avusteisia ratkaisuja ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuden ja avunsaannin tukemiseksi. Sähköinen ovenavausjärjestelmä taas on mobiililaitteella toimiva ratkaisu, joka avaa siihen kytketyn oven. Projektin tavoitteena on laajentaa turvapalvelut ja sähköinen ovenavausjärjestelmä koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2025 loppuun mennessä. Laajennus koskettaa kotihoidon ja turvapalveluiden nykyisiä ja tulevia asiakkaita.

Projektin myötä
– kaikkien Pohjois-Savon hyvinvointialueen turvapalveluasiakkaiden turvahälytykset tulevat jatkossa ohjautumaan Kuopion turvapalvelukeskukseen.
– sähköinen ovenavausjärjestelmä asennetaan kaikille kotihoidon ja tukipalveluiden asiakkaille.

Turvapalveluiden laajentamisen tavoitteena on keventää kotihoidon työntekijöiden työtä vähentämällä asiakkaiden tarpeettomia turva-auttajakäyntejä, parantamalla asiakkaiden hoidontarpeen arvion laatua ja nopeuttamalla asiakkaiden avunsaantia henkilöstön oikealla kohdentamisella.

Sähköisen ovenavausjärjestelmän laajentamisen tavoitteena on nopeuttaa asiakkaiden avunsaantia, sujuvoittaa kotihoidon henkilökunnan liikkumista ja vähentää riskejä, joita liittyy fyysisten avainten mukana kuljettamiseen.

Turvapalvelun ja sähköisen ovenavausjärjestelmän laajentamisen projekti vaikuttaa noin 1500 kotihoidon työntekijään, 80 asiakasohjauksen työntekijään, 3400 säännöllisen kotihoidon asiakkaaseen sekä 1600 tukipalveluasiakkaaseen. Projektissa edetään suunnitelmallisesti kunta kerrallaan.

Hyvä tietää sähköisestä ovenavausjärjestelmästä

Sähköinen ovenavausjärjestelmä asennetaan kaikille kotihoidon ja tukipalveluiden asiakkaille ja se on asiakkaille maksuton palvelu. Pohjois-Savon hyvinvointialue hoitaa asennukseen liittyvät kustannukset. Sähköisen ovenavausjärjestelmän toimittaa Tunstall- Group Oy ja asentajana toimii erikseen määritellyt lukkoliikkeet. Sähköisen ovenavausjärjestelmän asentaminen oveen ei vaikuta oven normaaliin toimintaan. Muut kuin määritellyt työntekijät, esimerkiksi asiakkaat, kulkevat ovesta edelleen omalla avaimellaan.

Sähköistä ovenavausjärjestelmää voi käyttää ainoastaan kotihoidon käyttöön rekisteröidyllä puhelimella ja se toimii Bluetooth-yhteydellä. Mobiiliavausten avulla vältytään avainten katoamiselta, varastamiselta ja luvattomalta kopioinnilta. Käyntien lokitiedot ovat iso turvallisuustekijä myös kotihoidon asiakkaille.

Sähköisen ovenavausjärjestelmän asentamiseen tarvitaan käyttölupa kerros- ja rivitaloissa taloyhtiön isännöitsijältä. Käyttöluvan kohteeseen pyytää turvapalveluiden koordinaattori. Projektin aikana lupia pyytävät myös projektityöntekijät.

 

Jätä kommentti