Pohjois-Savossa jalkautetaan Terapiat Etulinjaan -toimintamallia, mielenterveyspalveluiden kriisi vaatii tehokkaita toimia

Spread the love

Mielenterveyden ongelmat muodostavat keskeisen, koko Suomea koskevan kansanterveys- ja kestävyysvajeongelman.  Pohjois-Savon hyvinvointialueella kustannukset mielenterveysongelmien välittömistä ja välillisistä kustannuksista ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. Mielenterveyspalveluiden kriisin ratkaiseminen edellyttää nopeita toimia ja riittäviä resursseja. Pohjois-Savossa tähän pyritään vastaamaan kansallisen Terapiat etulinjaan -toimintamallin avulla.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli on vuodesta 2020 osana sote-uudistusta rakennettu kansallinen toimintamalli ja palvelukokonaisuus. Projektikoordinaattori Mia Juppi Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon-hankkeesta kertoo, että mielenterveyden kriisin ratkaisuksi Terapiat etulinjaan -toimintamalli on otettu käyttöön myös Pohjois-Savossa. Sen keskiössä ovat ammattilaisten työtä tukevat digitaaliset ratkaisut, psykososiaalisten hoitojen porrastaminen ja yhteiskehittäminen.

– Terveysasemilla käyttöönotetun Terapianavigaattorin avulla hoidon tarpeen arviointi yhtenäistyy ja nopeutuu. Porrastettu hoitomalli ja sitä vastaava psykososiaalisten menetelmien porrastettu koulutus mahdollistaa ripeän hoidon aloituksen vaikuttavalla menetelmällä, kertoo Juppi.

Perusterveydenhuollon mielenterveysosaamista vahvistetaan kouluttamalla perustason ammattilaisia matalan kynnyksen terapeuttisten menetelmien käyttöön. Ohjattu omahoito on lyhyt strukturoitu menetelmä kaikkien sote-ammattilaisten käyttöön, tähän on koulutettu alueen hoitajia laajasti ja tänä keväänä alkaa koulutus myös aikuisten sosiaalityössä. Kognitiivisen lyhytterapian osaajiksi on kouluttautunut ja kouluttautuu parhaillaan psykiatrisia sairaanhoitajia ja lääkäreitäkin. Menetelmien vaikuttavuutta seurataan ja vaikuttavuustulokset ovat Jupin mukaan erittäin lupaavia. 

Terapianavigaattori kaikkien asukkaiden käytössä

Mielenterveyden haasteissa digitaalista hoidon tarpeen arviointilomaketta, Terapianavigaattoria, voi jokainen käyttää anonyymisti ja vapaaehtoisesti sivustolla www.terapianavigaattori.fi Lomakkeen täyttämiseen menee noin 20–30 minuuttia ja lopuksi käyttäjä saa koodin, joka annetaan hoitoon hakeutuessa ammattilaiselle, esimerkiksi terveysaseman hoitajalle.

– Koodilla hoitaja ja lääkäri pääsevät avaamaan koosteraportin ja käyvät sen yhdessä läpi hoitoon hakeutuvan kanssa. Terapianavigaattori auttaa arvioimaan hoitoon hakeutuvan tilannetta ja tunnistamaan ne, jotka voisivat hyötyä matalan kynnyksen hoidoista sekä ne, joiden tilanne vaatii tarkempaa arvioita ja/tai intensiivisempää hoitoa. Terapianavigaattorin ensijäsennyksen tekemiseen on koulutettu hyvinvointialueella jo satoja terveysasemien hoitajia, Juppi tähdentää.

Hyvinvointia mielenterveystyötä uudistamalla

Terapiat etulinjaan -toimintamallin mukaista työtä on tehty syksystä 2022 asti. Ongelmia ratkaistaan ammattilaisten osaamistasoa nostamalla, hoitoon pääsyä helpottamalla ja hoidontarpeen arviointia ja hoitoonohjausta yhtenäistämällä. Toimintamallin avulla säästetään rahaa ja inhimillistä kärsimystä, sillä hoidon porrastuksen myötä vaativampaa hoitoa riittää niille, jotka sitä tarvitsevat.  Mia Jupin mukaan rakenteellinen ja sisällöllinen mielenterveystyön uudistaminen on edellytys sille, että pohjoissavolaisten mielenterveysindeksiä saadaan kohennettua ja alueen ihmiset voimaan paremmin. Terapiat etulinjaan -toimintamallin mukaista työtä koordinoidaan Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon hankkeessa (RRP), joka on Euroopan unionin rahoittama.

 

 

Jätä kommentti