Yhteistoimintaneuvottelun tuloksena tehty viranhaltijaehdotus toisi arviolta noin 860 000 euron säästöt

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteistoimintamenettely johtamis- ja asiantuntijarakenteen tarkastelemiseksi päättyi torstaina 7.3. Yhteistoimintamenettely käytiin lakisääteisenä kuuden viikon aikana ajalla 25.1.-7.3.2024.

Yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla olivat Pohjois-Savon hyvinvointialueen velvoitteet talouden tasapainottamiseksi. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena oli myös tehostaa ja keventää johtamisrakennetta ja hallintoa sekä poistaa mahdollisia tehtävien päällekkäisyyksiä.

Yhteistoimintamenettelyn tuloksena on tehty viranhaltijavalmisteluna ehdotus, jonka myötä hyvinvointialueen johtamisrakenteesta vähenisi näiden neuvottelujen pohjalta 32 tehtävää. Ehdotuksen tuomat säästöt vuositasolla olisivat noin 860 000 euroa.

Neuvotteluissa käsiteltiin sekä konsernipalvelun että palvelutuotannon johtamisrakenteita. Henkilöstöjärjestöt jättivät eriävän näkemyksensä työnantajan esittämään palvelutuotannon hallinnollisen aluejakomallin muutokseen ja tähän liittyviin mahdollisiin esihenkilövähennyksiin. Esitetyn muutoksen myötä nykyisistä viidestä hallinnollisesta johtamisalueesta siirryttäisiin kolmeen.

Yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista, käsittelee neuvottelutuloksen kokouksessaan 15.3.2024.

Aluehallitus tekee lopullisen päätöksen muutoksista ja käsittelee yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksena syntyneen viranhaltijaehdotuksen kokouksessaan 18.3.2024.

Irtisanomisia ei ole suunnitteilla

Vaikka ehdotettujen muutosten myötä useamman työntekijän tehtäväkuva ja työn vaativuus voisi muuttua, viranhaltijavalmisteluna tehdyssä ehdotuksessa ei ole irtisanomisia. Tavoitteena on tarjota uutta tehtävää kaikille, joiden entinen tehtävä olisi lakkaamassa.

Henkilöille, joiden ylimmän johdon, keskijohdon tai muut esihenkilötehtävät olisivat suunnitelmien mukaan päättymässä, tarjotaan heidän virkamääräyksensä tai työsopimuksensa mukaista työtä vastaavia tehtäviä. Jos tällaista työtä ei ole, tarjottaisiin muuta henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä.

 

Jätä kommentti