Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee Varkauden taajama-alueelle

Spread the love

Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024 koskemaan kaikkia vakituisesti asuttuja kiinteistöjä Varkauden keskustaajama-alueella. Muutoksen taustalla on jätelain uudistus, joka velvoittaa, että yli 10 000 asukkaan taajamassa lajitellaan ja kerätään erikseen biojäte jokaisella kiinteistöllä, jossa on vähintään yksi asuinhuoneisto. Uudistus koskee siis myös omakoti- ja paritaloja. Velvoite ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä.

Biojätteen erilliskeräys voidaan järjestää kolmella tavalla: kompostoinnilla, naapureiden kanssa yhteisellä biojäteastialla eli biokimpalla tai omalla biojäteastialla.

Mikäli biojäte kompostoidaan kiinteistöllä, tulee kompostoinnista tehdä kompostointi-ilmoitus Keski-Savon Jätehuollolle. Kompostorin tulee soveltua biojätteen kompostointiin – pelkkä puutarhakompostori ei ole riittävä ratkaisu biojätteen kompostointiin, vaan kompostorin tulee jätehuoltomääräysten mukaan olla jyrsijä- ym. haittaeläimiltä suojattu ja ympäri vuoden käytettävän kompostorin tulee olla lämpöeristetty. Naapurit voivat käyttää myös yhteistä kompostoria.

Biojäteastian voi ostaa tai vuokrata Keski-Savon Jätehuollolta. Pisin tyhjennysväli biojäteastialle on jätehuoltomääräysten mukaan kesäaikana (touko-syyskuu) 2 viikkoa ja talviaikana (loka-huhtikuu) 4 viikkoa. Mikäli biojätettä syntyy hyvin vähän, kannattaa harkita kimppa-astiaa tai kimppakompostoria naapureiden kanssa. Jätekimpan yhteyshenkilö ilmoittaa kimpasta Keski-Savon Jätehuollolle kimppalomakkeella.

Kompostointi-ilmoituksen tai biojäteastian tilauksen voi kätevimmin hoitaa Keski-Savon Jätehuollon sähköisen asiointipalvelun kautta tai olemalla yhteydessä jätehuollon asiakaspalveluun

Uudistuneen jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta sekä ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lakimuutosten avulla pyritään myös edistämään jätehuollon tehokkuutta ja toimivuutta.

Erilliskeräysvelvoite on täytettävä viimeistään 19.7.2024, mikä on jätelain määrittelemä takaraja. Jätehuollon sujuvuuden varmistamiseksi tarvittavat astiatilaukset ja keräykseen liittymisilmoitukset tulee tehdä 31.5. mennessä. Näin varmistamme sujuvan siirtymän kohti tehokkaampaa jätehuoltoa.

Lue lisää biojätteen erilliskeräysvelvoitteesta sivuiltamme. Kartasta näet erilliskeräysvelvoitealueen rajauksen (Varkauden taajama-alue).

 

Jätä kommentti