Luovuutta politiikkaan -kampanja kutsuu päättäjät tutustumaan lasten ja nuorten taideopetukseen ja -koulutukseen

Spread the love

Luovuutta politiikkaan -kampanja tulee taas! Kampanjaviikolla 5.-11.2.2024 taiteen perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen oppilaitokset kutsuvat paikallisia ja valtakunnallisia päättäjiä tutustumaan opetukseen paikan päälle. Mukaan on lähdössä yli 60 oppilaitosta ympäri Suomen.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä kampanjassa mukana oli lähes 70 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata ja vieraina yli 160 poliitikkoa. Kampanja sai erinomaista palautetta niin osallistuneilta oppilaitoksilta kuin vierailleilta päättäjiltä.

Luovuutta politiikkaan -kampanja nostaa taidetta ja kulttuuria harrastavien ja opiskelevien lasten ja nuorten äänen ja kiinnostuksen kohteet, sekä harrastus- ja opiskelumahdollisuudet osaksi julkista keskustelua. Kampanja lisää tietoisuutta ja ymmärrystä taiteen perusopetuksesta ja kulttuurialan ammatillisesta koulutuksesta sekä niiden merkityksestä mm. hyvinvoinnin, kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistajana.

Viikon aikana poliitikoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua kokemukselliseen tekemiseen lasten ja nuorten taideopetusta antavissa oppilaitoksissa ja keskusteluihin oppilaitosten henkilöstön sekä oppilaiden kanssa. Kukin oppilaitos on suunnitellut oman kampanjaviikon ohjelmansa. Päättäjät pääsevät mukaan mm. orkesteri- ja improvisaatioharjoituksiin. Nuorten kanssa keskustellaan myös siitä, miten taiteen tekemisellä voi vaikuttaa.

Valtakunnallista Luovuutta politiikkaan -viikkoa koordinoivat alojen kattojärjestöt Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen sekä Suomen konservatorioliitto.

Kampanjaan osallistuvat oppilaitokset sekä täydentyvät vierailijatiedot löytyvät: Taiteen perusopetusliiton verkkosivuilta.

 

Jätä kommentti