Toisen vaiheen yhteistoimintaneuvotteluissa tarkastellaan johtamis- ja asiantuntijarakennetta hyvinvointialueella

Spread the love

Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 15.1.2024 käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueella lakisääteisen yhteistoimintamenettelyn johtamis- ja asiantuntijarakenteen tarkastelemiseksi. Aluehallitus antaa yhteistoimintamenettelystä neuvottelukutsun henkilöstöjärjestöille 16.1.2024 ja neuvottelut käydään lakisääteisenä kuuden viikon aikana ajalla 25.1.-7.3.2024.

Määräaikainen rekrytointikielto arvioinnin johdosta

Ensimmäisen vaiheen yhteistoimintamenettelyssä viime vuoden marras- ja joulukuussa päätettiin, että hyvinvointialueen johtamis- ja asiantuntijarakennetta tarkastellaan ja muutokset johtajien, päälliköiden ja esihenkilöiden tehtävänkuviin neuvotellaan alkuvuonna 2024. Yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla on Pohjois-Savon hyvinvointialueen velvoitteet talouden tasapainottamiseksi.

Arvioinnin johdosta hyvinvointialueella on voimassa määräaikainen rekrytointikielto ajalle 22.12.2023 – 28.2.2024 nimikkeisiin johtaja, päällikkö, esihenkilö, esimies tai vastaava esihenkilönimike sekä asiantuntijanimike. Rekrytointikielto ei sisällä ammattinimikkeitä kuten sosiaalityöntekijä tai psykologi tai muita asiakas- tai potilastyötä tekeviä asiantuntijanimikkeitä.

Tarkastelun alla johtamisrakenne, esihenkilöt joilla on vähän alaisia ja päällekkäisyydet asiantuntijatehtävissä

Hyvinvointialueelle on vahvistettu hallintosäännön mukainen yksijohtajajärjestelmä ja hyvinvointialuejohtajan jälkeen viisi johtamisen tasoa. Yksijohtajajärjestelmä tarkoittaa, että kunkin organisaatiotason johtajalla ja esihenkilöllä on toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu, ellei tällä hallintosäännöllä jotakin asiaa ole vastuutettu toiselle viranomaiselle ja lukuun ottamatta johtavia asiantuntijaviranhaltijoita.

Johtajanimikkeet tai muut rakenteet, jotka poikkeavat hallintosäännössä sovitusta johtajajärjestelmästä otetaan arvioitavaksi. Arvioinnin kohteena ovat erityisesti esihenkilöt, joilla on vähemmän kuin 10 tai ei lainkaan alaisia.

Esihenkilöasemassa olevilla tässä tarkoitetaan esihenkilö-, esimies-, päällikkö- ja johtaja -nimikkeillä olevia sekä myös vastaavia muita nimikkeitä, joilla on esihenkilöasema.

Johtamis- ja asiantuntijarakenteen yhteydessä arvioidaan mahdollisia päällekkäisyyksiä asiantuntijatehtävissä erityisesti strategia- ja konsernipalveluissa sekä pelastus- ja turvallisuustoimialalla.

Strategia- ja konsernipalveluiden toiminnan ja organisaatiorakenteen tarkastelu ja siihen liittyvät muutosesitykset tehdään 30.1.2024 mennessä ja palvelutuotannon esihenkilörakenteen osalta muutosten suunnittelu tehdään 28.2.24 mennessä.

Muutosten myötä siirtäminen esihenkilötyöstä toisiin työtehtäviin on mahdollista

Nyt tehtävän arvioinnin myötä esihenkilötyöstä toisiin työtehtäviin siirtäminen ja osaamisen hyödyntäminen aiempaa laajemmin on mahdollista. Johtamisrakennetta ja toimintoja uudelleen organisoitaessa voivat johdon, päälliköiden, keskijohdon, esihenkilöiden tai asiantuntijoiden työtehtävät tai työyksikön sijoituspaikka muuttua.

 

Jätä kommentti