Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2024 alkaen

Spread the love

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan perjantaina 29.12.2023 uudet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja huojennusohjeen 1.1.2024 alkaen.

Korotukset perustuvat valtioneuvoston 23.11.2023 antamaan asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta, joka korottaa maksujen enimmäismääriä noin 10 prosenttia.

Esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyskäyntimaksu ja terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu nousivat 20,90 eurosta 23 euroon, poliklinikkamaksu 41,80 eurosta 46 euroon ja päiväkirurgiamaksu 136,90 eurosta 150,80 euroon.

Asiakasmaksukaton määrä nousi 692 eurosta 762 euroon kalenterivuodessa. Maksukaton seurantavastuu on asiakkaalla. Maksukaton täyttyessä onkin asiakkaan itse otettava yhteyttä hyvinvointialueen laskutukseen. Tarkemmat ohjeet siitä, miten toimia maksukaton tultua täyteen, löytyvät hyvinvointialueen lähettämästä laskuliitteestä sekä hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätietoa asiakasmaksuista 

 

Huojennusta asiakasmaksuihin haetaan verkkolomakkeella

Asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksuihin huojennusta. Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä sillä perusteella (asiakasmaksulaki 11§), että maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.
Näihin maksuihin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluiden maksukyvyn mukaan määrätyt maksut ja tasasuuruiset maksut, eli terveydenhoitoon liittyvät maksut.

Lisätietoa huojennuksista  

 

Huojennusta haetaan seuraavilla verkkolomakkeilla:

Maksuhuojennushakemus sosiaalipalvelujen asiakasmaksuihin 

Maksuhuojennushakemus terveydenhuollon asiakasmaksuihin 

 

Toimeentulotuesta tarvittaessa apua laskuista selviytymiseen 

Viimesijaisena taloudellisena tukena asiakas voi hakea toimeentulotukea sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen laskujen maksamiseen. Hyvinvointialue voi myöntää harkintansa perusteella täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen.
Toimeentulotuesta säädetään laissa (Laki toimeentulotuesta 1412/1997). Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea samalla, kun Kelasta haetaan perustoimeentulotukea. Kela toimittaa hakemuksen hyvinvointialueelle, jos asiakas on pyytänyt sen siirtoa ja esittänyt hakemuksessaan muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja. Jos Kela on jo tehnyt hakemusta koskevalle ajalle päätöksen perustoimeentulotuesta, asiakas voi tehdä hakemuksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta suoraan Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus  

 

Uudet asiakasmaksupäätökset korotettujen hintojen myötä

Korotettujen asiakasmaksujen myötä tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin on tullut muutoksia. Tästä johtuen myös asiakasmaksupäätökset uusitaan huhtikuun 2024 loppuun mennessä.
Uusien laskujen lähetysaikataulu voi alkuvuonna olla tavallisuudesta poikkeava. On esimerkiksi mahdollista, että useitakin laskuja tulee lyhyellä aikavälillä.
Jokaiseen laskuun on mahdollista sopia maksusuunnitelma. Kannustammekin ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä hyvinvointialueen laskutukseen, jos on tarvetta sopia esimerkiksi osamaksuista tai pidennetystä maksuajasta. Laskutuksen yhteystiedot löytyvät hyvinvointialueen lähettämästä laskuliitteestä.

Jätä kommentti