Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja asiakasmaksujen korotukset

Spread the love

Aluevaltuusto kokoontui vuoden 2023 viimeiseen kokoukseen perjantaina 29.12.2023. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen taloutta ja hyväksyttiin muun muassa talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2024 sekä uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä hyvinvointialueen osallisuusohjelman.

Vuoden 2023 talousarvion toteuma 1–11/2023 ja toteumaennuste

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tilikauden alijäämä yhdentoista kuukauden jälkeen on noin 47,25 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 alijäämä tulee kuitenkin olemaan tätä suurempi, sillä joulukuun toteumaan on odotettavissa merkittäviä kuluja. Vuoden 2023 alijäämäksi ennakoidaankin lähes 82,5 miljoonaa euroa. Lopullinen tieto alijäämästä saadaan, kun hyvinvointialueen tilinpäätös vuodelta 2023 hyväksytään 2024 maaliskuussa aluehallituksen kokouksessa ja kesäkuussa aluevaltuuston kokouksessa.

Vuoden 2024 talousarvio

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026. Hyvinvointialueen vuoden 2024 budjetin käyttömenot ovat 1,5 miljardia euroa. Tämä sisältää aluehallituksen 21.12.2023 tekemän 950 000 euron lisäyksen pienten pelastusasemien asemavastaavien palkkaamiseksi (16 virkaa) palvelutasopäätöksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Hyvinvointialueen toimintakulut vuonna 2024 ovat 1,45 miljardia euroa. Rahoitustuotot ja kulut ovat 12,9 miljoonaa euroa ja poistot 37,86 miljoonaa euroa. Valtionrahoitusta hyvinvointialue saa noin 1,2 miljardia euroa. Ensi vuoden budjetti on alijäämäinen 36,5 miljoonaa euroa.

Tutustu vuoden 2024 talousarviokirjaan

Vuoden 2024 investointisuunnitelma

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2024 investointisuunnitelman. Pohjois-Savon hyvinvointialueen valtioneuvoston lokakuussa hyväksymä lainanottovaltuuden määrä vuodelle 2024 on 126 291 524 euroa. Lainanottovaltuuden pohjana olevassa hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehtävät investoinnit ovat enintään 93,93 milj. euroa (rakennusinvestoinnit 39,50 milj.€, laitteet 19,96 milj.€, sovellukset 31,42 milj.€). Suunnitelma sisältää pelastuslaitoksen investointeja 1,72 miljoonaa euroa. Suurin rakennusinvestointi on keskisen alueen osastopalvelut 31,5 miljoonaa euroa, jossa muun muassa Harjulan ja Kuopion alueen vuodeosastotoimintoja on tavoitteena keskittää Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteyteen.

Investointeja vastaavia sopimuksia aiotaan toteuttaa vuonna 2024 yhteensä 32,36 miljoonalla eurolla (rakennukset 17,50 milj.€, laitteet 4,86 milj.€). Pelastuslaitoksen osuus on 7,94 miljoonaa euroa. Suurin vuokrasopimuksella toteutettava investointi on Suonenjoen hoitokotihanke.

Tutustu vuoden 2024 investointisuunnitelmaan

Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2024 alkaen

Aluevaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 51–18 asiakkailta perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja huojennusohjeen aluehallituksen esityksen mukaisesti. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti vasemmiston valtuustoryhmän tukemana, että asiakasmaksuja ei korotettaisi.

Korotukset perustuvat valtioneuvoston 23.11.2023 antamaan asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta, joka korottaa maksujen enimmäismääriä 1.1.2024 alkaen noin 10 prosenttia.

Esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyskäyntimaksu ja terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu nousevat 20,90 eurosta 23 euroon, poliklinikkamaksu 41,80 eurosta 46 euroon ja päiväkirurgiamaksu 136,90 eurosta 150,80 euroon. Asiakasmaksukaton määrä nousee 692 eurosta 762 euroon kalenterivuodessa.

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä sillä perusteella (asiakasmaksulaki 11§), että maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen

Huojennusohje: Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Aluevaltuusto hyväksyi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023–2025. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia hyvinvointialueella. Suunnitelman tavoitteena on myös tukea lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä. Suunnitelma liitetään osaksi hyvinvointialueen laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.

Tutustu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan

Hyvinvointialueen osallisuusohjelma

Aluevaltuusto hyväksyi osallisuusohjelman ja siihen liittyvän toimenpideohjelman, jolla edistetään asukkaiden ja henkilöstön osallisuutta päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Osallisuusohjelmassa asetetaan hyvinvointialueelle osallistumisen ja osallisuuden edistämisen tavoitteita ja kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteitä on yhteensä 18.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuuslupaus on: ”Yhdenvertaisina yhdessä tehden”. Arvoina ovat vuorovaikutteisuus, rohkeus, avoimuus ja luottamus. Osallisuusohjelman tavoitteet asettuvat toimintalinjoiksi:

  • osallistumisen kanavat ja työvälineet
  • työntekijöiden osallisuuden edistäminen
  • osallisuustiedon hyödyntäminen ja vaikuttavuus
  • yhteisöjen toiminta hyvinvointialueella.

Tutustu osallisuusohjelmaan

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuusto hyväksyi vastaukset valtuustoaloitteisiin:

Vauvaperheiden synnytysvalmennusten, ryhmäneuvolan ja fysioterapiapalveluiden järjestäminen, Vihreiden valtuustoryhmä

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja, Vihreiden valtuustoryhmä

 

Jätä kommentti