Kysely kuntalaisille Kangaslammin koulun mahdollisesta lakkauttamisesta lukuvuoden 2024-25 alusta lukien

Spread the love

Varkauden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.8.2019 (Kaupunginvaltuusto 26.8.2019 68) hyväksyessään kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman vuosille 20202025 linjannut, että Kangaslammin koulu lakkautuu lukuvuoden 20252026 alusta, mikäli koulussa ei ole 25 oppilasta esiopetus mukaan lukien. Päätöksessä todettiin vielä erikseen, että Kangaslammin koulun lakkauttaminen vaatii erillisen päätöksen ja että lakkauttaminen ei koske Kangaslammin asiointipistettä ja lähikirjastoa. Hyväksyessään Varkauden kaupungin talousarvion vuodelle 2024 Varkauden kaupunginvaltuusto (Kaupunginvaltuusto 4.12.2023 72) päätti Kangaslammin koulusta seuraavasti: Lisäksi käynnistetään lain edellyttämät selvitykset ja kuulemiset Kangaslammin koulun mahdollisen lakkauttamisen osalta. Kuulemisen perusteella koulun toiminta lakkaisi aikaisintaan syyslukukaudella 2024.

Kangaslammin koulun osalta määrärahat on esitetty talousarvioon koko vuodelle 2024, ja mikäli koulun toiminta lakkaa syyslukukaudella 2024, tehdään talousarvioon asiaa koskeva muutos. Syyslukukauden 2024 laskennallinen säästöpotentiaali olisi 96 000 ja vuodesta 2025 alkaen 231 000. Laskennalliset säästöt koostuvat ainoastaan vuotuisista palkkamenoista.

Kaupunginvaltuuston päätösten taustalla on kaupungin pitkään jatkunut tiukka taloudellinen tilanne, johon valtiovallan tulevaisuuden suunnitelmat valtionosuusjärjestelmään liittyen eivät yhtään helpota. Kaupungin talousarvio on vuoden 2024 osalta 3 463238 euroa alijäämäinen. Myös perusopetuksen oppilasmäärä jatkaa edelleen laskuaan. Perusopetuksen oppilaiden määrän ennustetaan vähenevän vuosikymmenen loppuun mennessä Varkauden kaupungissa yli 300 oppilaalla.

Kangaslammin koululla on kuluvana lukuvuonna oppilaita 12 vuosiluokilla 1-6. Esiopetuksessa oppilaita ei ole, sillä Kangaslammin lähikouluun kuuluvien oppilaiden huoltajat ovat hakeneet lasten esiopetuspaikaksi Könönpellon koulun. Mikäli ko. oppilaat jatkavat Könönpellon koululla, ei ensi lukuvuonna Kangaslammin koululla aloita ensimmäisen luokan opetuksessa oppilaita ja koulun kokonaisoppilasmäärä esiopetus huomioiden on 11 oppilasta. Tämä asettaa oman haasteensa koulun opetuksen järjestämiseen. Oppilasennusteiden mukaisesti ei Kangaslammilla oppilasmäärä ylitä (ennuste lukuvuoteen 20302031) esiopetus mukaan lukien 25 oppilaan rajaa. Kuvassa 1 on oppilasennuste, jossa ensi lukuvuoden ykkösluokkalaisina näkyvät oppilaat ovat tällä hetkellä esiopetuksessa Könönpellon koululla.

Kangaslammin koulun mahdollinen lakkauttaminen lukuvuoden 20242025 alusta etenee siten, että kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 31.1.2024, jonka jälkeen asia etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuusto tekee päätöksensä 19.2.2024. Mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätöksen koulun lakkauttamisesta, tulee oppilaiden lähikouluksi Könönpellon koulu, mutta mahdollisuutena voi olla myös lähikoulu kuntarajan ulkopuolella.

Kangaslammin oppilasennuste 2023-2024 eteenpäin (tilanne 14.12.2023)

Hallintolain 41:n mukaan kuntalaisille tulee varata vaikuttamismahdollisuus heitä laajasti koskevissa asioissa. Kuntalaiset voivat jättää mielipiteensä Kangaslammin koulun mahdollisesta lakkauttamisesta sähköiseen mielipidekyselyyn (linkki alla), jonka lisäksi mielipiteet voi jättää kirjallisina Varkauden kaupunginkirjastolle, uimahallille tai Kangaslammin asiointipisteelle perjantaihin 12.1.2024 klo 15.00 mennessä. Lisätietopyynnöt voi laittaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Timo Tuunaiselle sähköpostiosoitteeseen timo.tuunainen@varkaus.fi.

Kuntalaisille tarkoitettu yleinen kuulemistilaisuus järjestetään Kangaslammin koululla tiistaina 9.1.2024 klo 17.00 alkaen.

Mielipidekyselyyn pääsee vastaamaan https://q.surveypal.com/Kangaslammin-koulun-mielipidekysely

 

Jätä kommentti