Strategiajohtajaksi Jussi Lampi, erityispalveluiden linjajohtajaksi Sami Remes

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus valitsi kokouksessaan 13.12.2023 strategiajohtajan virkaan lääketieteen tohtori Jussi Lammen ja erityispalveluiden linjajohtajan virkaan lääketieteen tohtori, dosentti Sami Remeksen. Sekä Lampi että Remes ovat työskennelleet edellä mainituissa viroissa viransijaisina vuonna 2023.

Aluehallitus päätti kokouksessaan 23.10.2023 avata virat julkiseen hakuun, koska molemmat virat ovat merkittäviä hyvinvointialueen toiminnan kannalta. Hallintosäännön tehtävissä painottuu strategiseen kyvykkyyteen liittyvät toiminnot: jatkuvan strategiaprosessin toteutumisesta vastaaminen, palvelustrategian toimeenpano ja seuranta sekä strateginen suunnittelu ja ohjaus. Määräaikaan 13.11.2023 mennessä strategiajohtajan virkaan tuli 18 hakemusta ja erityispalveluiden toimilinjajohtajan virkaan kolme hakemusta.

Strategiajohtajana Jussi Lampi johtaa strategia- kehittämispalveluita ja vastaa muun muassa jatkuvan strategiaprosessin toteutumisesta hyvinvointialueella. Hän vastaa myös hyvinvointialueen palveluiden tiedolla johtamisesta ja strategisesta resurssiohjauksesta sekä laatu- ja asiakaspalautejärjestelmien käyttöönotosta, kehittämisestä sekä optimaalisesta hyödyntämisestä. Strategiajohtajan vastuualueisiin kuuluu myös tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKKI).

Pohjois-Savo on yliopistollinen hyvinvointialue. Yliopistolliset sairaalat vastaavat valtion rahoittamasta terveystieteellisestä tutkimuksesta Suomessa ja ovat osa kansallista järjestelmää. Erityispalveluihin kuuluu erikoissairaanhoito ja Kuopion yliopistollinen sairaala. Erityispalveluiden toimilinjajohtajana Sami Remes johtaa ja kehittää erityispalveluiden toimintaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta sekä yhteensovittaa ja sopeuttaa toimilinjan toimintaa koko hyvinvointialueen toimintaan. Erityispalveluiden toimilinjajohtaja myös tukee osaltaan hyvinvointialuejohtajaa ja yleisten palveluiden toimialajohtajaa järjestämistehtävään liittyvissä strategissa asioissa, kansallisissa hyvinvointialueneuvotteluissa ja edunvalvonnassa.

 

 

Jätä kommentti