Ihan omanlainen itsenäisyysjuhla Warkaus-salissa

Spread the love

Juhlava, kulttuuripitoinen ja sangen ajankohtainen oli Varkauden kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen järjestämä itsenäisyysjuhla värivalaistussa Warkaus-salissa 6.12. – Suomen täyttäessä 106 vuotta. Vahvasti musiikin puolella oli Varkauden soittokunta säestämässä yhteislauluja, Lippulaulu ja Maamme-laulu. Minulle uusi tuttavuus oli Soisalo-opiston lauluyhtye Los Laulettaiskos, jonka tulkinnat koostuivat perinteisistä ja juhlavista suomalaisista lauluista – Lemminkäisen äiti, On suuri sun rantas autius, Sydämeni laulu ja Finlandia-hymni. Syvälle tunteisiin menevää tulkintaa seitsemän laulajan voimin.

Lauluyhtye Los Laulettaiskos

Perinteiseen tapaan itsenäisyysjuhlassa palkittiin. Varkauden vuoden vapaaehtoisena palkittiin Aarne Mustonen, Varkauden kaupungin kulttuuripalkinnon sai muusikko Anssi Huotari, kulttuurin tunnustuspalkinnon sai Kirja-Varkaus ry, vuoden varkautelaisena palkittiin Jyrki Laurikainen ja muut Ämmäkosken uomahankkeen aktiivit. Ihan omanlainen Varkaus-videokilpailun tunnustuspalkinnon saivat Marko Koponen, Jarkko Pesonen ja Terhi Siippainen. Videokilpailun voittajana palkittiin Senja Kuosmanen, jonka videoteos nähtiin tilaisuudessa.

Aarne Mustonen palkittiin vuoden vapaaehtoisena. Puhumassa Varkauden hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Mervi Pietinen

Kulttuuripalkinnon sai Anssi Huotari

Kulttuurin tunnustuspalkintoa olivat ottamassa vastaan Kirja-Varkauden Kirsti Lumiala (kuvassa vas.) Katriina Nieminen, Jukka Vornanen ja Pirjo Nyyssönen.

Vuoden varkautelaisena palkittiin Jyrki Laurikainen ja Ämmäkosken uomahankkeen aktiivit. Puhumassa Tiina Grönlund.

Ihan omanlainen Varkaus-videokilpailun tunnustuspalkinnon saajista paikalla juhlassa oli Terhi Siippainen.

Ihan omanlainen Varkaus-videokilpailun voittaja oli Senja Kuosmanen, julkistajana Varkauden kaupungin vastaava markkinointi- ja viestintäasiantuntija Laura Rosenberg.

Varkauden kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tiina Grönlund, joka puheenvuorossaan totesi Varkauden olemassaolon pohjautuneen aikoinaan virinneeseen yritteliäisyyteen – ”ruukin ajoista” lähtien.

Tiina Grönlund

– Lukuisten yrittäjien, ennakkoluulottomien visionäärien, innovoijien ja osaavien työntekijöiden ansiosta tuosta ruukista on vuosien saatossa kehittynyt nykyaikaisen kaltainen, monipuolinen metsä-, konepaja ja energiateollisuuden osaamiskeskittymä. Meillä Varkaudessa yrittämisessä on kaikesta epävarmuudesta huolimatta positiivinen pohjavire. Varkauden kaupungin ja yrittäjien yhteydenpito toimii paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on tietotaitoa ja osaamista, joista voimme ammentaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet ja samalla rohkeasti tavoitella vielä suurempia saavutuksia tulevaisuudessa, hän totesi.

Juhlapuheessaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja, kaupunkineuvos Hannu Tsupari loi hyvin laaja-alaisen katsauksen nyky-yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin – niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalistikin. Pohjois-Savon hyvinvointialueen asioista hän kertoi sangen seikkaperäisesti. Puheessaan hän korosti, että hyvinvointialueen on turvattava yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ennalta ehkäisevillä palveluilla on keskeinen rooli. Mutta näiden sijaan Pohjois-Savossa on menneinä vuosina jouduttu painottumaan liian paljon jo syntyneiden terveysongelmien korjaamiseen, mikä on johtanut kalliimpien erikoissairaanhoidon runsaaseen käyttöön.

– Pohjois-Savossa säilyy jatkossakin Iisalmen, Kuopion ja Varkauden ympärille rakentuva kolminapaisuus, joka on todettu aluevaltuuston hyväksymässä hyvinvointialan strategiassa. Tämä ratkaisu palvelee näiden kolmen kunnan lisäksi myös naapurikuntien asukkaita ja koko hyvinvointialuettakin. Palvelutuotantoa on pakko uudistaa, se työ on meneillään. Jatkossa käytetään yhä enemmän hyväksi jalkautuvia, liikkuvia ja digitaalisia palveluita. Tämä on myös valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön antama velvoittava ohjelmointi alueelle, sanoi Tsupari, jonka mielestä hätiköidyillä säästötoimilla syntyy lisäkustannuksia säästöjen sijaan.

– Haasteista huolimatta optimistina uskon vahvasti, että Pohjois-Savossa onnistutaan saavuttamaan asetetut tavoitteet ajan kanssa.

Jätä kommentti