Aluehallitus päätti yhteistoimintamenettelystä osana vuoden 2024 talousarvioprosessia

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 1.11.2023 antaa yhteistoimintamenettelyä koskevan neuvottelukutsun henkilöstöjärjestöille 2. marraskuuta. Lisäksi aluehallitus päätti hyväksyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivityksen ja sen yhteydessä esitetyt nopeat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua. Neuvottelut käydään lakisääteisenä kuuden viikon aikana ajalla 8.11.−20.12.2023.

Yhteistoimintamenettelyn taustalla on hyvinvointialueen velvoitteet talouden tasapainottamiseksi. Neuvotteluissa haetaan yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia sekä uudistuksia, joilla saadaan aikaiseksi säästöjä. Vuoden 2024 talousarvioesitykseen sisältyy henkilöstömenojen osalta 15 miljoonan euron säästötavoite.

Isoja yhteisiä ponnistuksea seuraavien vuosien aikana ovat muun muassa tuottavuuden parantaminen kehittämällä työhyvinvointia ja johtamisen kulttuuria, sairauspoissaolojen vähentäminen, palveluiden uudistaminen ja piilossa olevan kehittämispotentiaalin löytäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on myös kuulla henkilöstöjärjestöjen ehdotukset talouden sopeuttamiseksi. Vasta viimesijaisina keinoina ovat mahdolliset osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai palvelussuhteen päättämiset.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa päivitettiin

Aluehallitus hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivityksen ja saattaa ohjelman tiedoksi aluevaltuustolle. Lisäksi aluehallitus hyväksyi nopeat säästötoimenpiteet vuosille 2023−2024 siten, että esityksen diat 8 ja 9 korvataan pöytäkirjan liitteeksi otettavalla tarkennetulla listauksella hallinto, hankinnat ja tilat -kokonaisuuden osalta. Taloudelliset tavoitteet ovat vuosien 2023−2024 täsmentyneet 37−38 miljoonaan euroon. Toimenpidekohtaiset arviot talousvaikutuksista löytyvät liiteaineistosta.

Valtionneuvosto on myöntänyt päätöksellään 19.10.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle lainanottovaltuutta vuodelle 2024 yhteensä 126 292 000 euroa, josta investointeja vastaavat sopimukset ovat yhteensä 32 360 000 euroa. Päätös edellyttää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivitystä vastaamaan muuttuneita olosuhteita talouden ja toiminnan osalta sekä varmistamaan hyvinvointialueen lainahoitokyvyn.

Ohjelmassa tulee huomioida myös kesällä 2024 valmistuvan palveluverkkosuunnitelman vaikutus ja päivittää ohjelma tarvittavilta osin palveluverkkosuunnitelman valmistuttua. Palvelutoiminnan kokonaisvaltainen tarkastelu on tehty alkuperäisessä vuonna 2022 laaditussa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa.

 

Jätä kommentti