Aluehallitus käsittelee 1.11. yhteistoimintamenettelyn jatkamista

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksen esityslistalla keskiviikkona 1.11.2023 on esitys yhteistoimintamenettelyn jatkamisesta vuodelle 2024. Taustalla on hyvinvointialueen velvoitteet talouden tasapainottamiseksi.

Hyvinvointialueen talouden toteuman ennuste vuodelle 2023 on noin 91,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion raamin vuodelle 2024 ennakoidaan olevan 25−35 miljoonaa euroa alijäämäinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue tavoittelee toiminnan muutoksilla merkittävää alijäämien pienentämistä siten, että alijäämät on katettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hyvinvointialueella on käynnissä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivitys ja hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisohjelman valmistelu.

Vuoden 2024 talousarvioesitykseen sisältyy henkilöstömenojen osalta 15 miljoonan euron sopeuttamistarve. Hyvinvointialue on teettänyt Tamora Oy:llä asiantuntijaselvityksen johtamis- ja organisaatiorakenteen uudistamisesta toiminnan ja talouden tehostamiseksi. Seuraavaksi selvityksen toimenpide-ehdotuksia käydään läpi yhteistoiminnallisesti henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa mahdollisia muutoksen keinoja yhdessä hakien.

Yhteistoimintalain mukaan henkilöstöön vaikuttavia toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoiminnallisesti ennen varsinaisia päätöksiä. Neuvottelujen tavoitteena on ensisijaisesti arvioida henkilöstöselvityksen ehdotuksia sekä muita niin lyhytaikaisia kuin pitkäjänteisiä rakenteellisia keinoja, joilla säästöjä saataisiin aikaisiksi. Vasta viimesijaisina keinoina olisivat mahdolliset osa-aikaistamiset, lomauttamiset tai palvelussuhteen päättämiset. 15 miljoonan euron säästötavoite on kuitenkin mittava, joten sillä voi olla vaikutuksia henkilöstömäärään ja yhteistoimintalaki velvoittaa käymään lakisääteiset neuvottelut.

Yhteistoimintaneuvottelut kestävät lain mukaisesti kuusi viikkoa. Mikäli aluehallitus kokouksessaan 1.11.2023 antaa neuvotteluesityksen asiaan, aloitetaan neuvottelut 8.11.2023.

Hyvinvointialueella päästy hyvään alkuun henkilöstömenojen karsimisessa

Henkilöstöjärjestöjen kanssa on sovittu vapaaehtoisista säästötoimenpiteistä, kuten lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi, osa-aikaisesta työajasta ja palkattomista poissaoloista ilman sijaisia. Lisäksi tehtäviä on organisoitu uudelleen eläköitymisten ja palvelussuhteiden päättymisten yhteydessä.

Hyvinvointialue on myös tehnyt päätöksen 8.11.2023 vuokratyövoiman ja keikkatyövoiman käytön vähentämisestä, ja sen sijaan oman henkilöstön määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamisesta Lisäksi sairauspoissaolojen vähentyminen on etenemässä tavoitteiden mukaisesti ja tuomassa säästöjä. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä talouden tasapainottamiseksi.

 

 

 

 

Jätä kommentti