Pohjois-Savon hyvinvointialue hankkii yhteisen potilastietojärjestelmän

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialue yhtenäistää potilastietojärjestelmäkenttää ja hankkii yhteisen alueellisen potilastietojärjestelmän. Aluehallitus päätti kilpailutuksen aloittamisesta kokouksessaan maanantaina 23. lokakuuta.

Istekki Oy julkaisee potilastietojärjestelmän tarjouspyynnön alustavasti marraskuun 2023 loppupuolella, jolloin tarjoukset pitää jättää tammikuussa 2024.

– Nykyinen sirpaleinen kenttä luo haasteita toiminnan kehittämiselle. Tarkoituksena on hankkia avoimella kilpailutuksella yksi yhtenäinen järjestelmä, joka tukee erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä, Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen kuvaa.

Tavoitteena potilastietojärjestelmäuudistuksessa on helpottaa ammattilaisten arjen työtä ja yhtenäistää asiakkaiden palveluketjuja. Jos asiakas esimerkiksi haluaa asioida muualla kuin lähimmällä toimipisteellä, asiointi on sujuvaa, kun koko alueella on yksi potilastietojärjestelmä. Samoin henkilöstön on helpompi liikkua yksiköstä toiseen, kun tietojärjestelmä on kaikille sama.

Yksi potilastietojärjestelmä luo pohjan myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen kehittämiselle.

Uudistuksen jälkeen Pohjois-Savon perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on yksi yhteinen järjestelmä käytössä. Ainoastaan suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä jää edelleen käyttöön.

Ammattilaiset tehneet töitä järjestelmän vaatimusten määrittelemiseksi

Istekki on valmistellut kilpailutusta vajaan vuoden aluehallituksen päätöksen pohjalta. Kilpailutuksen valmistelussa on mukana Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha). Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hankkivat järjestelmän yhdessä.

Molempien hyvinvointialueiden ammattilaiset ovat täydentäneet useissa työryhmissä ohjelman toiminnallisia vaatimuksia eli sitä, kuinka järjestelmän pitää loppukäyttäjän näkökulmasta toimia. Tarjouspyynnön toiminnalliset vaatimukset onkin laadittu henkilöstön työpajojen pohjalta.

Tarjouspyynnön vertailukriteereissä korostuvat järjestelmän toimittajan kyky nopeaan käyttöönottoon ja kulujen hallinta.

Potilastietojärjestelmän kustannukset saavat enimmillään olla 34 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella. Summasta jatkuvan palvelun osuus on enintään 28 miljoonaa euroa (vastaa nykyisten potilastietojärjestelmien yhteenlaskettua vuosikustannusta) ja käyttöönottoprojektin osuus enintään 6 miljoonaa euroa.

Istekki Oy tekee kilpailutuksen päätyttyä järjestelmästä hankintapäätöksen, josta alkaa noin kaksi-kolme vuotta kestävä siirtymäaika. Uusi järjestelmä on ammattilaisten käytössä arvolta vuoden 2026 alkupuolella. Pohjois-Savon hyvinvointialue ostaa potilastietojärjestelmän palveluna Istekiltä.

 

 

Jätä kommentti