Aluehallitus päätti käynnistää yhtenäisen potilastietojärjestelmän hankinnan

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 23.10.2023 muun muassa hyvinvointialueen taloutta ja päätti yhtenäisen potilastietojärjestelmän hankinnan käynnistämisestä. Aluehallitus päätti palauttaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämisen uudelleenvalmisteluun.

Aluehallitus kuuli ajankohtaisen katsauksen Valvira tiukentuneesta tulkinnasta sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuudesta, johon kaikki Suomen hyvinvointialueet ja Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ovat ottaneet kantaa.

Yhtenäisen potilastietojärjestelmän hankinnan käynnistäminen

Aluehallitus päätti valtuuttaa Istekki Oy:n hankintayksikkönä julkaisemaan potilastietojärjestelmän hankinnasta tarjouspyynnön sekä valtuutti tietohallintojohtajan tekemään Istekin kanssa asiaan liittyvät käyttöönotto- ja palvelusopimukset.

Istekki on valmistellut kilpailutusta vajaan vuoden aluehallituksen päätöksen pohjalta. Kilpailutuksen valmistelussa on mukana myös Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha).

Uudistuksen jälkeen Pohjois-Savon hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käytössä on yksi yhteinen järjestelmä. Ainoastaan suun terveydenhuollon nykyinen potilastietojärjestelmä on jäämässä edelleen käyttöön.

Yhtenäisen potilastietojärjestelmän kustannukset saavat enimmillään olla 34 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella. Summasta jatkuvan palvelun osuus on enintään 28 miljoonaa euroa (vastaa nykyisten potilastietojärjestelmien yhteenlaskettua vuosikustannusta) ja käyttöönottoprojektin osuus enintään 6 miljoonaa euroa.

Asumispalveluiden hankintoja

Aluehallitus hyväksyi Varkauden uuden kehitysvammaisten asumispalveluyksikön hankesuunnitelman sekä Siilinjärven uuden vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yksikön hankesuunnitelman ja hankkeiden kilpailutusten aloittamisen vuokramallilla. Kilpailutuksen perusteella valittava toimija tuodaan erikseen päätettäväksi. Aluehallitus päätti myös käynnistää kotoutumislain 35 §:n mukaisen perheryhmäkodin kilpailutuksen.

Lisäksi aluehallitus päätti avata aiemman 1.4.2023 toimeenpannun ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelun hankinnan siten, että Sansia valtuutetaan hoitamaan hankinta. Uudet toimittajat voivat liittyä hankintaan liittymissopimuksella, mikäli täyttävät hankinnan ehdot. Hankinnassa mukana olevat toimittajat voivat esittää hinnanmuutosta huomioiden hankinnassa asetettavan kattohinnan. Uusi ympärivuorokautisen asumisen hankinnan kattohinta on 189 euroa/vuorokausi.

Muita päätöksiä

Lisäksi aluehallitus päätti:

Jätä kommentti