Varkauden Teatteri on osa kaupungin identiteettiä

Spread the love

Varkauden Teatteri viettää 110-vuotisjuhlavuottaan – juhlaan on aihetta. Mutta teatteritalon katto vuotaa. Se pitäisi korjata pikaisesti – apua tarvitaan. Juhlaansa teatteri vietti lauantai-iltana 7.10. puheiden ja karnevalistisen näytöksen Savonmuan piätön historia parissa.

Teatterinjohtaja Juha Vuorinen toi juhlan avauksessa kuultavaksi lenkkipolulla tapaamansa henkilön sanat, että ”jos kulttuuri kuolee, niin kansa kuolee”. Jos taide, mukaan lukien teatteritaide kuolee, niin ihmisyys kuolee. Vuorinen pohtikin teatterin merkitystä ihmisille ja yhteisölle elinvoiman antajana.

  • Terveyden ennalta ehkäisemisen vaikutuksia on tutkittu, kuten myös taloudellisia vaikutuksia. Yleensä ajatellaan, että kulttuuri on vain rahanmeno. Monta tutkimusta on tehty, että miten jokainen kulttuuriin sijoitettu euro tulee vähintään puolitoistakertaisena takaisin – jonkin tutkimuksen mukaan jopa 5-6-kertaisena. Varkauden Teatteri on 110-vuotisen historiansa aikana tehnyt monen toimijan kanssa yhteistyötä pitkään ja on mahdollistanut – jos ei kokonaan toisen yrittäjän toimeentuloa, niin kuitenkin tämä pitkä kumppanuus on ollut molemminpuolinen etu ja hyöty, totesi teatterinjohtaja Vuorinen, jonka mukaan teatteritalon aulaan on juhlavuoden kunniaksi tehty uudistus – talon henkeä arvokkaasti kunnioittaen, hän kertoi.
  • Teatterinjohtaja Juha Vuorinen

Varkauden kaupungin tervehdyksen toi juhlapuheen muodossa kaupunginjohtaja Joonas Hänninen. Hän korosti, että teatteri haastaa ihmisen ajattelemaan, teatteri herättää tunteita ja antaa tilaisuuden kokea asioita, joita muutoin ei koskaan kokisi.

  • Teatteri ei ole vain näyttämö, vaan myös paikka, jossa unelmat toteutuvat, tarinat heräävät eloon ja yleisö yhdistyy. Teatteritaiteen voima perustuu läsnäoloon ja aitoon ihmiseltä ihmiselle tarjottavaan elämykseen, hän sanoi,

Hännisen mukaan tällaisten kokemusten merkitys korostuu erityisesti nykyaikana, jossa digitaaliset ärsykkeet, kiire ja epävarmuus ovat jatkuvasti läsnä elämässämme.

  • Varkauden Teatterin pitkään historiaan liittyvät monet vaiheet paikallisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Tästä huolimatta se on aina onnistunut voittamaan haasteet ja jatkamaan laadukkaan teatteritaiteen tekemistä, hän totesi ja jatkoi, että Varkauden Teatteri on pitkään ollut kaupungin sydämessä. Teatteri on luonut aina myös yhteyksiä ihmisten välille ja vahvalla panoksellaan on rakentanut paikallista yhteisöllisyyttä ja lujittanut kaupungin identiteettiä, ollen tärkeä osa Varkauden kaupunkia ja yhteisöä.

Kaupunginjohtaja Hänninen myös peilasi kaupungin strategiaa teatteriympäristöön – strategian ydinsanathan ovat: välitä, vaikuta, viihdy.

  • Strategian kautta haluaisimme ilmentää varkautelaisen yhteisön identiteettiä sekä yhteisön esille tuomia arvoja ja samoin ottaa ne strategian muotoon. Teatteri välittää tarinoita, tunteita ja ajatuksia yleisölle. Se tarjoaa tilan, jossa ihmiset voivat olla yhdessä, kokea esityksiä ja jakaa näitä kokemuksia keskenään. Teatteri kannustaa myös empatiaan ja yhteisöllisyyteen, sillä se tuo esiin erilaisia näkökulmia ja inhimillisiä tarinoita. Lisäksi Varkauden Teatteri työllistää paikallisia taiteilijoita ja ammattilaisia sekä tuo paikkakunnalle runsaasti matkailijoita, jotka osaltaan tukevat kaupungin taloudellista hyvinvointia.

Hännisen mukaan Varkauden Teatteri rakentaa myös kaupungin kulttuurista identiteettiä esittämällä paikallisia tarinoita ja tuomalla esiin kaupungin omaa luonteenpiirrettä.

  • Teatteri ei siis ainoastaan tarjoa viihdettä, vaan se on myös voimakas vaikuttamisenväline, joka edistää kaupungin strategisia tavoitteita, kuten yhteisön hyvinvointia, aktiivista osallistumista ja kaupungin identiteetin vahvistamista. Teatteri on elämäntodiste siitä, kuinka taide voi vaikuttaa positiivisesti yhteisöömme ja kulttuuriimme, hän totesi ja kiitti koko teatteritalon henkilökuntaa ja sanoi Varkauden Teatterin olevaan merkittävä osa myös Savon kulttuurielämää.
  • Kaupunginjohtaja Joonas Hänninen

Kaupunginjohtaja Hänninen toi myös esille teatterin vaikutuksen ulottumisen alueen nuorisoon. Teatteri on tarjonnut nuorille mahdollisuuden ilmaista itseään, kehittää itseluottamusta ja oppia yhteistyötaitoja – muun muassa teatterin ja koulujen välisen yhteistyön kautta, innostaen nuoria osallistumaan kulttuurielämään.

  • Muistakaamme, että teatterin voima ei rajoitu pelkästään sen seinien sisäpuolelle, vaan me kukin viemme sen mukanamme kokemuksiemme ja muistojemme kautta ulkoelämään. Nämä kokemukset kannustavat meitä ja tekevät elämästämme rikkaampaa. Muistetaan myös mainostaa ja markkinoida Varkauden Teatteria, kun olemme teatterin ulkopuolella. Me kaikki yhdessä voimme vaikuttaa teatterin menestykseen. kaupunginjohtaja Joonas Hänninen muistutti puheensa päätteeksi ja kiitti Varkauden Teatteria sen tekemästä työstä Varkauden kaupungin ja sen asukkaiden eteen.
  • ”Savonmuan piätön historia” -näytös loppukiitosten aikaan.

Jätä kommentti