Päivystyksessä hoidetaan välitöntä hoitoa vaativia potilaita

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialue ylläpitää kolmea ympärivuorokautista päivystysyksikköä Kuopiossa (KYS), Varkaudessa ja Iisalmessa. Päivystysyksiköiden tehtävänä on arvioida ja hoitaa sairaudet ja vammat, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Kaikki päivystysyksiköt ovat ajoittain ruuhkautuneet, ja niihin ohjautuu myös potilaita, jotka lääketieteellisesti arvioiden eivät kuuluisi päivystykseen. 

Päivystyksiin hakeutuvat potilaat, joiden hoito ei vaadi välitöntä arviota, ohjataan hakeutumaan muuhun palveluun. Tämä tehdään siksi, että varmistetaan välitöntä hoitoa tarvitsevien hoidon toteutuminen.

Ennen päivystykseen hakeutumista tulee soittaa ympärivuorokautiseen Päivystysapu-numeroon 116117, jossa arvioidaan, vaatiiko vaiva välitöntä arviota ja hoitoa päivystysyksikössä. Henkeä uhkaavassa hätätilanteessa soitetaan 112.

Päivystyksellistä välitöntä hoitoa vaativia ovat esimerkiksi

  • halvausoire, kuten äkillinen raajan velttous tai puhevaikeudet
  • voimakas hengenahdistus tai hengitysvaikeus
  • kova rintakipu
  • äkillisesti alkanut kova vatsakipu tai päänsärky
  • isot vammat ja luunmurtumat
  • henkeä uhkaava allerginen reaktio
  • muu, henkeä uhkaava äkillinen sairastuminen

Hoidon tarpeen arvion perusteella potilas ohjataan oikean avun piiriin. Hän jää joko päivystykselliseen hoitoon tai hänelle annetaan kotihoito-ohjeet. Potilas voidaan myös ohjata hoitoon muualle, jos todetaan, että päivystyksellisen hoidon tarvetta ei ole. Muu hoitopaikka voi olla esimerkiksi oma terveyskeskus.

Sairaanhoitaja tekee kaikille päivystykseen tulijoille hoidon tarpeen arvioinnin (Triage), jossa arvioidaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä kansallisten, yhteisten hoito-ohjeiden mukaisesti. Ensihoitajat toteuttavat hoidon tarpeen arvion jo kotona tai tapahtumapaikalla. He ohjaavat potilaan muiden palvelujen käyttöön, mikäli käynti päivystyksessä ei ole tarpeen. Kaikissa tilanteissa ei myöskään ole tarvetta siirtyä päivystykseen ambulanssikuljetuksella, vaan hyödyntäen muita kuljetusmahdollisuuksia. Näin varmistetaan resurssien kohdentaminen niiden potilaiden hoitoon, jotka vaativat välitöntä hoitoa ja kuljetusta.

– Kiireellisyysluokittelua tarvitaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkia ei ole tarpeen, eikä voida hoitaa yhtä aikaa. Potilaat hoidetaan aina lääketieteellisessä kiireellisyysjärjestyksessä, ei tulojärjestyksessä, riippumatta siitä tullaanko päivystykseen ambulanssilla vai muulla kulkuneuvolla, kertoo vs. päivystyksen ylilääkäri Tuija Lappalainen-Järvinen.

On hyvä muistaa, että päivystyksessä ei uusita reseptejä. Pelkkä sairauslomatodistus, ilman muuta välitöntä arvion tai hoidon tarvetta, ei ole syy lähteä päivystykseen. Sairauslomatodistus tulee hakea työterveyshuollosta tai omalta terveysasemalta.

Jätä kommentti