Aluehallitus käsitteli vuoden 2023 talouden toteumaa ja talousarviota vuodelle 2024

Spread the love

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus laatii aluevaltuustolle talousarvioesityksen, joka toteuttaa hyvinvointialueen strategisia linjauksia sekä perustuu toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Aluehallitus täsmensi kokouksessaan maanantaina 2.10.2023 aiemmin (30.08.2023) annettuja talouden raameja. Lautakunnat tekevät talousarvioesitykset aluehallituksen antaman raamin mukaisesti. Talousarvio käsitellään aluehallituksessa 13.11.2023 ja aluevaltuusto päättää talousarviosta 18.12.2023.

Valtiovarainministeriö on arvioinut Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoitukseksi 1,225 miljardia euroa. Vuosikatteen pohjalta määräytyy jatkossa hyvinvointialueen lainanottovaltuus investointien toteuttamiseksi. Vuosikatteen on oltava suurempi kuin poistot, jotta hyvinvointialue välttää arviointimenettelyn. Vuoden 2024 vuosikatteeksi esitetään 50 miljoonaa euroa.

Talousennuste vuodelle 2023 91,6 miljoonaa euroa alijäämäinen

Aluehallitus merkitsi tammi-elokuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen vuodelle 2023 tiedoksi ja vie sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimintatuottojen vuodelle 2023 ennustetaan olevan 250 593 000 euroa, mikä on pienempi kuin talousarviossa vuodelle 2023 budjetoitu summa 260 973 000 euroa.

Toimintakulujen määriksi ennustetaan 1 476 582 000 euroa, jossa on ylitystä talousarvioon nähden 122 165 000 euroa. Toimintakulujen budjetoitu summa vuodelle 2023 on 1 354 417 000 euroa. Valtion rahoitus on pienentynyt edellisestä ennusteesta 6 346 860 euroa. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 91 639 000 euroa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa vauhditetaan

Aluehallitus hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat säästövaikutuksiltaan joko nopeasti saavutettavia tai pidemmällä aikavälillä saavutettavia. Suuri osa toimenpiteistä sisältyy vuoden 2024 talousarvioehdotukseen. Toimenpiteiden vaikutukset esitetään aluehallitukselle 23.10.2023.

Varsinainen tuottavuusohjelman päivitys tuodaan aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyyn marraskuussa. Tavoitteet täsmentyvät, kun lainanottovaltuuden muuttamista koskeva valtioneuvoston päätös saadaan.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on kiinteä osa hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024−2025. Toimenpiteiden tarkoituksena on saattaa hyvinvointialueen toiminta ja talous tasapainoon siten, että ennustetut alijäämät saataisiin tasapainotettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen -strateginen ohjelma 2023−2025 hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi Digitaalisten palveluiden kehittäminen -strategisen ohjelman sisällön ja käynnistää ohjelman toimeenpanon. Tavoitteena on digitalisaation avulla tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja kustannustehokkaalla tavalla. Asiakkaille tuotetaan yksi sähköisen palvelun alusta (Oma Savo) ja yksi neuvontapalvelu. Nykyisellään hyvinvointialueella on useita erilaisia entiseltä sairaanhoitopiiriltä ja kunnilta siirtyneitä sähköisiä palveluja, jotka poikkeavat toisistaan eri kuntien alueilla asuville asukkaille.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä siirtyneet virkistyspaikat hyvinvointialueen koko henkilöstön virkistyskäyttöön

Aluehallitus päätti, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyneiden virkistyspaikkojen ja kiinteistöjen myyntiä ei käynnistetä. Nilsiän Tahkovuorella ja Kuusamon Rukalla sijaitsevat lomahuoneistot ja -mökit sekä Kuopiossa sijaitseva Julkulan rantasauna jätetään hyvinvointialueen omistukseen ja henkilöstön virkistyskäyttöön. Kuopiossa Taivaanpankontiellä sijaitseva Kuopion yliopistollisen sairaalan kuntosali jätetään hyvinvointialueen hallintaan ja henkilöstön käyttöön.

Virkistyspaikkojen hallinnointiin neuvotellaan ratkaisu yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Virkistyspaikkojen vuokrataso tarkistetaan niin, että virkistyspaikoista perittävät vuokrat kattavat niiden ylläpito- ja korjaustarpeista aiheutuvat kulut.

Osaviikkoaikaista kuvantamispalvelua jatkossa myös Kiuruvedellä

Aluehallitus käytti otto-oikeutta yleisten palveluiden lautakunnan 7.9.2023 kokouksen pykälään 96 : lähipalveluina tuotettavat erityispalvelujen palvelukokonaisuudet radiologisen kuvantamisen osalta.

Aluehallitus päätti hyväksyä erityispalvelujen lähipalveluina tuotettavan palvelukokonaisuuden radiologisen kuvantamisen osalta 1.10.2023 alkaen valmistelijoiden aikaisemman 7.9.2023 § 96 esityksen mukaisesti huomioiden tämän kokouksen erilliset liitteet sillä täydennyksellä, että osaviikkoaikaista kuvantamispalvelua järjestetään jokaisessa Pohjois-Savon hyvinvointialueen seutupalvelupisteessä. Laitteistojen suunnitellut siirrot toteutetaan eikä valmistelijoiden aikaisemman 7.9.2023 § 96 esityksen ulkopuolisia investointeja tehdä.

Aluehallituksen päätös tarkoittaa sitä, että aiemmasta yleisten palveluiden lautakunnan päätöstiedotteesta poiketen osaviikkoaikaista kuvantamispalvelua järjestetään jatkossa myös Kiuruveden yksiköissä.

Jätä kommentti