Valtion rahoitus vuodelle 2023 tippunut 6,3 miljoonaa euroa

Spread the love

Hyvinvointialueet ovat raportoineet merkittävistä alijäämäennusteista vuodelle 2023. Pohjois-Savon hyvinvointialueen elokuun talouden toteuman perusteella päivitetty arvio vuodelle 2023 on 91,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu rajoitusvaje vuodelle 2023 on arvioilta noin 1,2 miljardia euroa. Alijäämät hyvinvointialueiden on katettava omilla toimenpiteillään vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hyvinvointialueiden valtion rahoitusta korjataan rahoituslain mukaan vuonna 2025, mutta viive rahoituksen korjaamiseen on liian pitkä. Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei toimi inflaatio-olosuhteissa.

Rahoitus vuosille 2023−2024 yli 16 miljoonaa euroa ennakoitua pienempi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen saama valtion rahoitus on laskenut vuoden 2023 osalta 6,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2024 osalta 10,4 miljoonaa euroa (valtiovarainministeriön ilmoitus 31.8.2023).

Hyvinvointialueen talousarvion raamin vuodelle 2024 ennakoidaan olevan 25 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tähän kohdistuu valtion rahoitusosuuden pieneneminen 10,4 miljoonalla eurolla. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta, sillä valtio tarkastelee rahoituskehystä vielä loppuvuoden 2023 aikana.

Pohjois-Savon hyvinvointialue tavoittelee toiminnan muutoksilla merkittävää alijäämien pienentämistä siten, että alijäämät on katettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueella on käynnissä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma ja aluehallitus on päättänyt aloittaa hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisohjelman valmistelun.

Aluehallitus käsittelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2023 talousennustetta sekä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024−2026 lähtökohtia kokouksessaan maanantaina 2.10.2023.

 

Jätä kommentti