Turvavyö jää useimmin kiinnittämättä takapenkillä ja pakettiautoissa

Spread the love

Liikenneturva tarkkailee suomalaisten turvavyön käyttöä vuosittain. Etupenkillä tilanne on isossa kuvassa myönteinen – vuodesta toiseen turvavyön käyttöaste hipoo sataa prosenttia. Parannettavaa on etenkin pakettiautoissa, takapenkillä matkustavilla ja miehillä. Onnettomuuksissa turvavyön käyttämättömyys näkyy edelleen vakavien vammojen aiheuttajana.  

Liikenneturvan viime vuonna tekemien seurantojen mukaan taajama-alueella ajettaessa henkilöautossa turvavyötä käytti 97 prosenttia kuljettajista ja etupenkin matkustajistakin 96 %. Vyön käyttöaste tippuu, kun siirrytään takapenkille, jossa vain 90 prosenttia kiinnitti turvavyön. Takapenkillä naiset olivat miehiä tunnollisempia vyön käyttäjiä.

– Liikenneturva selvitti kesällä 2022 suomalaisten suhtautumista turvavyöhön kyselytutkimuksella ja tulosten mukaan sekä naiset että miehet suhtautuvat turvavyöhön lähtökohtaisesti myönteisesti. Lipsumista vyön kiinnittämisessä tapahtuu kuitenkin enemmän miesten kuin naisten kohdalla, selventää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen.

Eniten petrattavaa on pakettiautoilevilla, joista lähes viidesosa kulki turvavyöttä taajama-alueella. Maantiellä hieman useampi kiinnitti turvavyön. Silti kymmenesosa pakettiauton kuljettajista ja matkustajista oli ilman vyötä.

Etelä-Savon kokeiluluontoisissa tarkkailuissa paikkakuntien välillä oli selkeää hajontaa

Henkilöautossa etupenkillä matkustavien kohdalla turvavyön käytössä ei juuri ollut eroa sen suhteen, ajettiinko taajamassa vai maantiellä. Eroja löytyi kuitenkin paikkakuntien välillä.

– Vuonna 2022 Etelä-Savon alueella toteutettiin kokeiluluontoinen tarkkailu, jossa kolmen paikkakunnan tuloksia vertailtiin, Karvonen kertoo.

– Kokonaisuutena Etelä-Savossa ollaan yhtä tunnollisia turvavyön käyttäjiä kuin Suomessa muutoinkin. Mutta paikkakunnissa löytyi isoja eroja. Siinä missä savonlinnalaisista lähes jokainen oli kiinnittänyt turvavyön auton etupenkillä, Pieksämäellä vyötä käytti vain 91 prosenttia ja Mikkelissä 93 %. Turvavyö on kuitenkin syytä kiinnittää aina, auton tyypistä, ajonopeudesta, matkustuspaikasta tai kotipaikkakunnasta riippumatta.

Karvoselta ei heru ymmärrystä takapenkin turvavyöttömillekään.

– Törmäyshetkellä ilman turvavyötä oleva takapenkkiläinen voi sinkoutua, paitsi ulos autosta, myös etupenkillä matkustavan päälle. Pahimmassa tapauksessa takapenkin turvavyötä käyttämätön voi siis vaarantaa itsensä lisäksi myös auton muut matkustajat, Karvonen varoittaa.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuonna 2021 turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa 33 henkilö- ja pakettiautoissa kuollutta henkilöä.

Jätä kommentti