Aluehallitus päätti aloittaa palvelujärjestelmän uudistamisen valmistelun

Spread the love

Aluehallitus päätti kokouksessaan maanantaina 18.9.2023 aloittaa hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisohjelman valmistelun  Palvelujärjestelmän uudistamisohjelmalla pyritään kokonaisuudessaan saavuttamaan noin 30−50 miljoonan euron vuotuinen kustannusvaikutus, joka toteutuessaan tasapainoittasi hyvinvointialueen taloutta merkittävästi. Hyvinvointialueen talousennuste vuodelle 2023 on lähes 83 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämistä haastavat henkilöstön saatavuuden ongelmat, väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja kustannustason nousu. Toiminnan uudistaminen on välttämätöntä, jotta voidaan rakentaa taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä palvelujärjestelmä. Palvelujärjestelmän kokonaisuudistus koskee kaikkia hyvinvointialueen palveluja ja toimialoja.

Hyvinvointialueuudistus mahdollistaa sote- ja pela-palvelujärjestelmien kokonaisvaltaisen uudistamisen asiakaslähtöisesti ja peruspalveluita vahvistaen hyödyntäen integroitunutta järjestelmää. Uudistukset valmistellaan skenaariotyöskentelynä, jossa kullekin uudistukselle valmistellaan useita vaihtoehtoisia toteuttamistapoja aikatauluineen ja kustannusvaikutuksineen.

Palvelujärjestelmän uudistamisohjelmassa valmistellaan kolme kokonaisuudistusta:

  1. vastaanottotoiminnan ja alueellisen erikoissairaanhoidon sekä aikuissosiaalityön uudistus
  2. osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus ja
  3. perhe- ja vammaispalveluiden uudistus.

Uudistusten valmistelua tukevat seuraavat läpileikkaavat toimenpiteet:

  • digitaalisten palveluiden uudistaminen
  • kiinteistöselvitys ja toimitilaverkko ja
  • hallinto ja tukipalvelut.

Näiden lisäksi syksyllä 2023 aloitetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uudistamisohjelman esivalmistelu.

Uudistuksen valmistelun aikataulu

Uudistusten valmistelu aloitetaan heti. Virkamiesvalmistelu tehdään työryhmissä, joissa palvelutoimialojen edustajilla on keskeinen rooli. Asia viedään hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen kokoukseen marraskuussa 2023. Hyvinvointialueen johtoryhmä johtaa työskentelyä ja aluehallitus seuraa valmistelun etenemistä.

Alustavan virkamiesvalmistelun on tavoite valmistua tammikuussa 2024. Talvella ja keväällä 2024 valmisteltuja skenaarioita käsitellään laajasti hyvinvointialueen toimielimissä (aluevaltuusto, lautakunnat, jaostot, lakisääteiset ja vapaaehtoiset vaikuttamistoimielimet) sekä henkilöstön, asukkaiden ja kuntien kanssa. Tavoitteena on tuoda uudistus aluevaltuuston päätöksentekoon kesällä 2024.

 

Jätä kommentti