Kunnostustalkoot Ämmäkoskella Saimaan lohikalojen suojelemiseksi

Spread the love

Varkauden Ämmäkoskella järjestettiin torstaina 14.9.kunnostustalkoot, joissa kaupunkilaiset pääsivät konkreettisesti osallistumaan uhanalaisten Saimaan lohikalojen suojeluun kunnostamalla niiden elinympäristöjä koskessa. Talkoiden tavoitteena oli täydentää konetyönä toteutettua koskikunnostusta sorastamalla käsityönä kosken pohjaan taimenelle ja järvilohelle soveltuvia kutualueita. Talkoot toteutettiin osana Navitas Kehitys Oy:n hallinnoimaa Ämmäkosken ennallistamishanketta. Talkoiden järjestäjätahoina toimivat lisäksi Varkauden kaupunki ja WWF.

Ämmäkosken ennallistamishanke on osa vaelluskalojen luontaista elinkiertoa edistävää maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmaa, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palautetaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. NOUSU-ohjelmassa on tehty ja saatu päätökseen kymmeniä hankkeita, joista Ämmäkoski on vaikuttavuudeltaan yksi suurimmista. 

Ämmäkosken ennallistamishanketta rahoittavat ja ohjaavat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi Varkauden kaupunki, WWF, Stora Enso ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

Jätä kommentti