Pohjoissavolaisten hyvinvoinnissa parannettavaa – lasten ja nuorten hyvinvointiin kiinnitettävä erityistä huomiota

Spread the love

Pohjoissavolaisten hyvinvoinnissa ja terveydessä riittää edelleen parannettavaa. Työikäiset ja ikääntyneet liikkuvat liian vähän. Mielenterveyshaasteet ja yksinäisyys ovat lisääntyneet.

Yhä useampi lapsi ja nuori on kokenut kiusatuksi tulemista ja seksuaalista häirintää. Lisäksi huolta aiheuttaa se, että yhä useampi nuori ei koe olevansa osa koulu- tai luokkayhteisöään. Aikaisempaa useampi nuori on kokenut vähintään kaksi viikkoa kestävää masennusoireilua tai kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

Kohentumista sen sijaan on tapahtumat lasten ja nuorten terveystottumuksissa (nikotiinittomuus, liikunta ja suun terveys), joskin tarvitaan edelleen vaikuttavia toimia, jotta suunta säilyy positiivisena. Positiivista on myös, että yhä harvempi ikäihminen on kaatunut tai pudonnut niin, että on joutunut sen vuoksi hoitojaksolle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaikkien tehtävä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resursseissa ja rakenteissa on edelleen kehitettävää, sillä monelta osin tilanne on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

− Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkien yhteinen tehtävä. Tarvitaan toimivat rakenteet, monialaista vaikuttavin menetelmin tehtävää ennaltaehkäisevää yhteistyötä sekä ymmärrystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tärkeydestä kaikilla tasoilla, vs. HYTE- ja osallisuuspäällikkö Säde Rytkönen korostaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, yhteistyökumppaneiden ja eri hankkeiden kanssa, jotta asukkaiden mahdollisuudet oman hyvinvointinsa edistämiseen olisivat mahdollisimman hyvät.

Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä työ on otettu hoitoketjuihin aikaisempaa vahvemmin mukaan. Vaikuttavia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja on otettu käyttöön.

− Ammattilaisia on koulutettu muun muassa Lapset puheeksi -menetelmään, mielenterveysjohtamiseen sekä kaatumisen ehkäisyn vaikuttavien menetelmien käyttämiseen omassa työssään. Asukkaille on järjestetty mielenterveystaitojen valmennuksia, lapsille koulutusta tunne- ja turvataidoista ja vanhemmille koulutusta siitä, miten seksuaalikasvatustyötä tulisi kotona tehdä, Rytkönen kertoo.

Pohjois-Savon asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tehtyjä toimenpiteitä on tarkasteltu Pohjois-Savon hyvinvoinnin vuosiraportissa 2022.

 

Jätä kommentti