Suuren kokoluokan konepajainvestointi etenee Varkaudessa

Varkauden kaupungin tytäryhtiö Keski-Savon Teollisuuskylä Oy rakennuttaa ANDRITZ Warkaus Works Oy:n käyttöön konepajan Varkauteen. Noin 23,5 miljoonan euron hanke on Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n suurin investointi kautta aikojen. Konepajan peruskiven muuraustilaisuus oli maanantaina 30.8. Hankkeen pääsuunnittelusta on vastannut Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy, KVR-urakan toteutuksesta on vastannut Rakennustyö Salminen Oy ja maanrakennustöiden urakan toteutuksesta on vastannut Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy.

Uusi konepaja rakentuu parhaillaan vajaan 12 hehtaarin tontille Varkauden Hasinmäkeen. Valmistuessaan se korvaa ANDRITZ Warkaus Worksin nykyiset toimitilat keskellä kaupunkia Pirtinvirran rannalla, jossa yritys toimii Sumitomo SHI FW:ltä vuokratuissa tiloissa.

Noin 15.000 neliömetrin teollisuustilaan tulevat tuotanto-, toimisto-, varasto- ja muut tilat. Tavoitteena on saada uudet tilat käyttöön kesäkuussa 2022. Konepaja toimii uudessa paikassa täydellä teholla vuoden 2023 aikana.

Keski-Savon Teollisuuskylä rakennuttaa uudet toimitilat KVR-urakkana ja vuokraa ne ANDRITZ Warkaus Worksille 10 vuodeksi, jonka jälkeen vuokrasopimuksen jatkosta sovitaan erikseen. Varkauden kaupunki on myöntänyt konserniyhtiölleen rakennuttamista varten 23,5 miljoonan euron antolainan 27 vuoden laina-ajalla.

Merkittävä investointi

ANDRITZ  on globaali teknologiayhtiö, jolla ei ole tytäryhtiönsä Warkaus Worksin lisäksi muita omia kattilatuotannon konepajoja. Uusi konepajarakennus on yksi tämän vuosituhannen merkittävimpiä teollisuusinvestointeja Varkauteen. Uusien toimitilojen on tarkoitus parantaa ANDRITZ Warkaus Worksin toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa tuotannon laajentaminen uusiin komponentteihin. Yhtiö työllistää nykyisellään n. 90 henkilöä. Vuonna 2020 liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa.

Tilaisuuden tervetuliaissanoissaan Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen totesi, että maailmanlaajuisesta koronapandemiasta huolimatta Varkaudessa yrityksillä menee kuitenkin hyvin. Siitä osoituksena ovat olleet yritysten liikevaihdon ja viennin kasvut, vaikka muualla luvut ovat olleet toisensuuntaisia. Varkaus on jälleen Pohjois-Savon viennin veturi yli 700 miljoonan euron viennillä.

Laitinen suuntasi kiitoksia ANDRITZ Warkaus Works Oy:lle siitä, että yhtiö valitsi investointikohteeksi Varkauden.

– Se jos mikä antaa varkautelaisille uskoa tulevaisuuteen ja nostaa kaupungin näkyvyyttä ja imagoa. Investointi on hyvä jatkumo viime vuonna yritysten jo Varkauteen tekemiin 400 miljoonan euron investointeihin. Varkauden kaupunki on vastaavasti mahdollistanut sen, että Keski-Savon Teollisuuskylä on pystynyt lähtemään toteuttamaan tätä suurta hanketta globaalille ANDRITZille, hän sanoi.

Varkauden kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen tähdensi, että kyseessä olevan kokoluokan hankkeet eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne vaativat pitkäjänteisyyttä, vahvaa tahtoa ja usein myös sattumuksia toteutuakseen.

– Tämä hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten hyvällä yhteistyöllä ja määrätietoisella tekemisellä voidaan toteuttaa pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia investointeja, sanoi Hänninen, jonka mukaan tämänhetkisten hyvien näkymien olemassa olon lisäksi on muistettava tehdä työtä tulevaisuuden eteen.

– Useat alueemme yritykset ja myös julkinen sektori kärsivät parhaillaan akuuteista työvoiman saatavuuteen liittyvistä ongelmista. Tämä rajoittaa myös yritysten kasvu- ja investointimahdollisuuksia. Valitettavasti alueemme koulutusmahdollisuudet ovat nopeasti muuttuneisiin tarpeisiimme nähden suppeat eivätkä kaikilta osin vastaa elinkeinoelämän nykytilannetta. Kärsimme osaltamme myös koko Itä-Suomea vastaavasta maineongelmasta, joka asettaa haasteita erityisesti veto- ja pitovoimaisuudellemme, apulaiskaupunginjohtaja Hänninen muistutti.

ANDRITZ  Warkaus Works Oy:n toimitusjohtaja Antti Kettunen totesi investoinnin mahdollistavan yhtiön toiminnan kehittämisen ja uudistamisen ohella myös sen, että yhtiön koko joukkue ja kaikki kumppanit jatkossa ovat yhden katon alla.

– Toimintaa pystytään virtaviivaistamaan ja toteuttamaan tuotantoteknologian investoinnit, joilla aiotaan tehdä tuottavuuden tiikerinloikat. Yhtiön omistajapuolella luotetaan osaamiseemme ja kykyymme uudistua. Tavoitteenamme on olla omassa spesifissä toimialueessamme maailman ykköskonepaja, toimitusjohtaja Kettunen mainitsi.

AWW Paja 22-projektin peruskiveä olivat muuraamassa: projektipäällikkö Jari Tulikanto (Keski-Savon Teollisuuskylä Oy), toimitusjohtaja Harri Väkeväinen (Maanrakennuspalvelu Lyytinen Oy), Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Hartikainen-Herranen, kansanedustaja Matti Semi, paikallisjohtaja Marko Luokkanen (ANDRITZ Oy), apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen, toimitusjohtaja Antti Kettunen (ANDRITZ Warkaus Works Oy), toimitusjohtaja Jouko Laitinen (Keski-Savon Teollisuuskylä Oy), toimitusjohtaja Osmo Salminen (Rakennustyö Salminen Oy).

Jätä kommentti