Valtuustoaloitteella huomiota koronapandemian hoitamiseksi

Varkauden kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 26.4.2021 jätettiin valtuustoaloite, jonka perimmäinen tarkoitus on saada nopeasti ja suoraviivaisesti konkreettisia toimenpiteitä koronapandemian hoitoon. Ohessa valtuustoaloite sanatarkasti:

”Valtuustoaloite

Maamme hallitus tuki kuntia koronapandemiaan liittyen viime vuonna 1,6 miljardilla eurolla. Tänä vuonna tuen osuus on sama ja tuki jaetaan kunnille toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tuki on tarkoitettu palvelujen järjestämiseen reaaliajassa ja myös olosuhteiden muuttuessa. Koronan vaikutuksesta mielenterveydelliset ongelmat ovat lisääntyneet ja tämä on otettu huomioon tuen määrässä. Tässä erittäin haastavassa tilanteessa on otettava huomioon, että koronakriisi ei pahenna lasten, nuorten, lapsiperheiden sekä koulutuksesta tai työelämästä ulkopuolelle jäävien asemaa. Ensisijaisesti on pystyttävä takaamaan laadukkaat julkiset palvelut. Pidämme tärkeänä, että uusi kaupunginvaltuusto nimeää kaikista valtuustoryhmistä koostuvan tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on arvioida pikaisesti konkreettiset toimenpiteet lasten, nuorten, ikäihmisten sekä erityisesti taloudellisissa vaikeuksissa mm. työttömyydestä kärsivien lapsiperheiden auttamiseksi. Myös syrjäytymisen vähentämiseksi on löydettävä keinoja.

Esitämme, että asianomaiset viranhaltijat sosiaali-, terveys-, ja sivistyspuolelta aloittavat välittömästi aiheeseen liittyvät pohjaselvitykset ja uusi kaupunginvaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan ja kiirehtimään konkreettisia toimenpiteitä koronapandemian aiheuttamiin ongelmiin. Tilapäinen valiokunta esittää valtuuston päätettäväksi toimet, joilla lasten, nuorten, ikäihmisten  ja perheiden pärjääminen turvataan nyt ja koronapandemian hellittämisen jälkeen. Tämä tukee myös kriisinhallinnan osalta tulevan kaupunginvaltuuston alkavaa strategiatyötä. Tämän lisäksi edellytämme, että lasten ja nuorten palveluprosessien sekä mielenterveyden tuen selvitys-, ja kehittämistyötä jatketaan ja huomioidaan koronan vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin.

Varkaudessa 26.4.2021

Jorma Saastamoinen ja 14 Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuutettua”

Jätä kommentti