Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma 2020

Spread the love

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous laati Kokkolassa 21. marraskuuta tiukoin turvatoimin järjestetyssä vuosikokouksessa julkilausuman:

Läheisyys on voimaa

Kestävä kotiseutusuhde takaa kestävän yhteisön. Kotiseututoimijoilla on hallussaan paikallisen kulttuuriperinnön paras asiantuntemus. Kotiseututyön sisältöjen ja tekijöiden avulla paikallinen identiteetti voi nousta voimavaraksi ja osaksi joka kunnan kehittämistä kaikilla toimialoilla.

Poikkeusaika on tuonut kotiseututyön arvon vahvemmin näkyväksi. Asukkaita lähellä olevien kulttuuriympäristön ja luonnon kohteiden sekä palvelujen arvo korostuvat.

Vuorovaikutukselle ja toisten huomioimiselle on löydetty uusia toimintamalleja, joita kannattaa jakaa. Paikallinen kotiseututyö tarvitsee yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi myös taloudellisia resursseja.

Läheisyys on voimaa. Asukkaille keskeiset ja tärkeät päätökset tehdään lähellä, omassa kotikunnassa. Sen vuoksi Kotiseutuliitolla on jäsentensä kanssa yhteinen kuntavaalikampanja Läheisyys on voimaa – Närheten är styrka.

Vuosikokous vahvisti myös liiton toiminnan päälinjat, jotka ovat kestävä kotiseutu ja kotiseututyö, nuorten omaehtoinen kotiseututoiminta ja vuorovaikutteinen kotiseutuliike.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maan suurimmista kansalaisjärjestöistä. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurin monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton jäsenistöön kuuluu yli 700 kotiseutu-, kaupunginosa- ja muuta yhdistystä, 102 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii noin 150 000 aktiivista kansalaista.

Taustaa

Valtakunnalliset kotiseutupäivät

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseututoiminnan vuoden huipentuma ja päätapahtuma. Vuodesta 1949 lähtien joka vuosi järjestettävien päivien tarkoituksena on esitellä järjestäjäpaikkakunnan alueellista ja maakunnallista omaleimaisuutta, tuoda esiin kotiseututyön teemoja, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, antaa ja saada virikkeitä, edistää alueellista yhteistyötä ja tehdä järjestäjäaluetta tunnetuksi.

Päivien aikana kotiseutuasioiden parissa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset keskustelevat, verkostoituvat, juhlivat saavutuksia ja tutustuvat kulloisenkin järjestäjäkunnan kulttuuriin sekä kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin.

Päiville osallistuu tavallisesti satoja kotiseututoiminnalle omistautuneita henkilöitä eri puolilta Suomea, ja yleisötilaisuuksissa käy tuhansia lähialueen asukkaita. Kotiseutupäiville kokoontuvat kotiseututyötä esimerkiksi kunnissa, kotiseutuyhdistyksissä, maakuntaliitossa ja muissa järjestöissä tekevät henkilöt.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on osa Kokkola 400 -juhlavuoden tapahtumia. Vuonna 2021 päivät järjestetään Oulussa ja vuonna 2022 Rovaniemellä.

Jätä kommentti