Siilinjärvi ja Varkaus kehittävät tuloksellista työterveysyhteistyötä

Spread the love

Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva myöntää vuosittain työelämän kehittämisrahaa kunta-alan ja kirkon työnantajien kehittämishankkeille, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia työpaikoilla. Tänä vuonna kehittämisrahaa myönnettiin 17 hankkeelle yhteensä 500 000€.

Siilinjärven kunta sai kehittämisrahaa 25 000€ yhteishankkeelle Varkauden kaupungin kanssa. Taustalla on molemmissa kunnissa todettu tarve parantaa ennaltaehkäisevää työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä eri keinoin. Hankkeen aikana kirkastetaan eri toimijoiden rooleja ja vastuita sekä vahvistetaan esimiesten työkykyjohtamisen osaamista. Hankkeessa selkeytetään työterveyden prosesseja ja lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta. Työskentelyssä karsitaan turhia rutiineja ja kohdennetaan panoksia nimenomaan tavoitteiden ja työkykyriskien näkökulmasta oikeisiin asioihin.

Työterveysyhteistyön tiedolla johtamisessa hyödynnetään aiempaa paremmin digitaalisia raportteja ja tietoja, joita työterveyshuolto ja työpaikka tuottavat ja jakavat toisilleen. Hankkeessa luodaan selkeästi uudenlainen formaatti työterveysyhteistyön suunnittelulle sekä mittareita ja arviointimenetelmiä työterveysyhteistyön vaikutusten arviointiin.

Toinen keskeinen näkökulma hankkeessa on matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen muotojen lisääminen. Työpaikoilla on havaittu tarve nopeaan hoitoon pääsyyn lievemmissä mielenterveyden häiriöissä. Mielenterveyssyistä poissaoloissa on harvemmin kyse vakavasta, työkyvyttömyyteen johtavasta sairaudesta, vaan valtaosa liittyy erilaisiin kriisitilanteisiin siviilielämässä ja lieviin mielenterveyden häiriöihin. Hankkeessa luodaan voimavarakeskeisyyteen perustuvia interventioita ja pilotoidaan matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen toimintatapa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Järviseudun työterveyden kanssa, joka tuottaa työterveyshuollon palvelut molemmille kunnille. Ulkopuolisena asiantuntijana ja kehittäjäkumppanina toimii KOHO Consulting, joka on työkykyjohtamisen kehittämiseen erikoistunut konsultointi- ja valmennusorganisaatio.

Hanke käynnistyy viimeistään tammikuussa 2021 ja kestää kaksi vuotta.

Jätä kommentti