Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustuksen voittajat tekevät korvaamatonta työtä yhteiskunnan kyberturvallisuuden hyväksi

Spread the love

Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustus jaettiin 3.11.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen vuosittaisessa tietoturvaseminaarissa. Tunnustuksen saivat Jouko Katainen (Ilmarinen), Jussi Törhönen (Enfo), Tomi Vehkasalo (Aditro) ja Jani Räty (Aditro) tunnustuksena aktiivisesta yhteistyöstä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen muodostamasta tilannekuvasta merkittävä osa rakentuu organisaatioiden ja kansalaisten tietoturvaloukkauksista tekemien ilmoitusten kautta. Tänä vuonna tunnustuksella haluttiin nostaa esiin arvokasta työtä, joka muuten jäisi näkymättömäksi. Nelikolta saatujen tietojen avulla on kyetty estämään lukuisia tietomurtoja ja huijauksia ja siten estämään merkittävien taloudellisten tappioiden ja muiden haittojen synty suomalaisille organisaatioille, kansalaisille ja yhteiskunnalle.

”Palkittavat tekevät tärkeää ja pyyteetöntä työtä, joka on oleellista kansallisen tilannekuvan muodostamisessa ja joka on yhteiskunnallisesti merkittävää”, sanoo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja Kalle Luukkainen.

Tunnustuksen tilaisuudessa vastaanottanut Jani Räty haastaa kaikki organisaatiot kysymään itseltään onko havaintokyvystä ja havaintojen raportoinnista Kyberturvallisuuskeskukselle huolehdittu.

”Ne joilla on resurssit saada näkyvyys pahantahtoisten tahojen toimiin, ovat myös vastuullisia toimimaan yhteisen hyvän eteen ja raportoimaan havainnot eteenpäin. Olemme iloisia siitä, että voimme näin tehdä ja samalla suojata yhteiskuntaa, jonka vastuullinen osa olemme”, Aditron Jani Räty sanoo.

Palkitut korostavat jaettua vastuuta yhteiskunnan kyberturvallisuudesta.

”On meidän kaikkien etu, että väärinkäytökset tunnistetaan ja niihin reagoidaan. Kun teen ilmoituksen Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle, tiedän että asiat menevät varmasti eteenpäin”, Enfon Jussi Törhönen sanoo.

”Vastuullisuus on keskeinen elementti Ilmarisen arvoissa, joten siihen sopii hyvin havaintojen ilmoittaminen Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle. Kun havainto koskee huijarin lähettämää sähköpostia kaapatusta postilaatikosta, niin Kyberturvallisuuskeskus ottaa yhteyttä postilaatikon käyttäjään ja ohjeistaa häntä eikä minun tarvitse puuttua siihen,” Ilmarisen Jouko Katainen sanoo.

Yhteydenottojen perusteella Traficomin Kyberturvallisuuskeskus selvittää esimerkiksi verkkopalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia, kerää tietoa näistä tapahtumista sekä tiedottaa tietoturva-asioista.

Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustus jaettiin nyt viidennen kerran.

Jätä kommentti