Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset ensi vuodelle haetaan marraskuussa

Spread the love

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee liikuntaa, kulttuuria, kyliä ja muuta kansalaistoimintaa avustuksilla. 

Ensi vuoden talousarvioesityksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta haettavat avustussummat ovat samat kuin vuonna 2020:

40 000 Liikunta (josta ohjaajatukeen 19 000)    

60 000 Kylät     

18 000 Muut (josta ohjaajatukeen 1000)       

10 000 Sponsorointi  

128 000 Yhteensä

Avustukset vuodelle 2021 haetaan marraskuussa 2020 (klo 00.00 1.11.2020 – klo 24.00 30.11.2020)

Ohjaajatuki kaudelle 1.1.-31.7.2021 haetaan marraskuussa 2020 (klo 00.00. 1.11.2020 – klo 24.00 30.11.2020)

Hakuajan ulkopuolella toimitetut hakemukset hylätään. Hakijan vastuulla on toimittaa hakemuksensa määräaikana.
Kaikki ohjeet ja haku- ja raportointilomakkeet sivulla https://leppavirta.fi/avustukset-5842

Alla on esitelty kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusmuodot.

1. Tuki liikunnalle (21 000 €), kylille (60 000 €) ja muille toimijoille (17 000 €)

Hakuaika edellisen vuoden (2020) marraskuussa seuraavan vuoden (2021)  toimintaan. Avustuspäätökset tehdään vuoden 2021 ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa tammikuussa. Avustus maksetaan sen saaneille ennakkona.
Avustuksen käyttö raportoidaan vuoden kuluessa. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset.

2. Ohjaajatuki (liikunta 19 000 €, muut toimijat 1000 €) 

Avustuksella tuetaan kaikkien alojen ja ikäryhmien ohjattua harrastustoimintaa. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: edellisen vuoden marraskuussa kaudelle 1.1.-31.7. ja toukokuussa kaudelle 1.8.-31.12. Hakemusten perusteella lautakunta tekee ennakkopäätöksen tuesta.
Avustuksen saaja raportoi toteutuksesta, maksu raportoinnin perusteella jälkikäteen. Avustusta voivat hakea leppävirtalaiset toimijat.

3. Sponsorointi (10 000 €)
 

Sponsorituella on jatkuva hakuaika. Avustusta voi hakea myös muu kuin leppävirtalainen toimija. 

Lisätietoja:
Kaikki avustuksiin liittyvä tieto on koottu sivulle https://leppavirta.fi/avustukset-5842

Neuvontaa avustusasioissa saa hakuaikana:

merja.salminen@leppavirta.fi / 044 797 5572

ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676

Jätä kommentti