Warkauden purokunnostuskoulutuspäivät tärkeällä asialla

Spread the love

Äänihaastattelussa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen kertoo tuoreita kuulumisia vapaa-ajankalastussektorilta.

Saimaan lohikalojen ystävät ry järjesti Warkauden Klubilla kaksipäiväisen koulutus- ja talkoopäivät lohikalojen purokunnostuksesta yhteistyössä Suomen parhaiden asiantuntijoiden opastuksella. Saimaan lohikalojen ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on osaltaan turvata saimaanlohen ja järvitaimenen elinolosuhteiden paraneminen niissä vesistöissä, missä lohta ja taimenta on aikaisemmin ollut, mutta kanta on hiipunut. Tällaisia kohteita ovat mm. Saimaan vesistö sekä siitä lähtevät joet ja pienet purot.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Markku Marttisen teemana oli ”SVK – vapaa-ajankalastajat virtavesiä kunnostamaan”.

Warkauden purokunnostuspäivien lauantain teemoina olivat mm. lupa-asiat, järvilohen ja taimenen palauttaminen Vuoksen vesistöön, kutusoraikko ja poikaiskivikot, tierummut, jokien ennallistaminen ja vapaa-ajankalastajat virtavesiä kunnostamaan sekä kokemuksia Läsäkoskesta. 

Sunnuntaina koulutus- ja talkoopäiviin osallistuneet pääsevät tutustumaan ja kunnostamaan Varkauden Kämärinkosken kutualueita ja saamaan lisätietoa lohikalojen lisääntymisestä ja nykytilasta. Ohjelmaan on merkitty uomakartoitusta ja pohjaeläinnäytteenottoa, kutualueiden sorastusta ja poikasalueiden rakentamista.

Jätä kommentti