Seurantalojen korjausavustusten haku alkaa

Spread the love

Seurantalojen korjausavustusten hakuaika alkaa. Hakemus tulee jättää Suomen Kotiseutuliiton sähköiseen hakupalveluun 30. syyskuuta mennessä.

Seurantalojen korjausavustukset vuodelle 2020 ovat haettavana. Seurantalojen korjausavustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Seurantalojen korjausavustusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa, jonka kautta hakija voi toimittaa myös tarvittavat liitteet ja suunnitelmat.

Hakijoita kannustetaan hakemaan avustusta myös seurantalojen kuntokartoituksiin. Kyseessä on erillisavustus, jota jaetaan kahdelle tai useammalle eri yhteisölle. Tätä erillistä avustusta kuntokartoituksiin haetaan Suomen Kotiseutuliiton sivuilla olevalla lomakkeella.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Vuonna 2019 korjausavustusta myönnettiin 167 seurantalon omistavalle yhteisölle yhteensä 1,68 miljoonaa euroa. Hakijoina oli 221 eri yhteisöä kaikkiaan 18 maakunnasta.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Avustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella maaliskuussa 2020. Määräraha avustuksiin varataan valtion talousarviossa veikkausvoittovaroista.

Seurantalojen korjausavustusten hakeminen:

https://kotiseutuliitto.us12.list-manage.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=f5ffc861dd&e=2200c282a1

https://kotiseutuliitto.us12.list-manage.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=848b82661e&e=2200c282a1

Jätä kommentti