Varkauden Terveyskampus etenee yhdessä rakentaen

Spread the love

Varkauden kunnallisen itsehallinnon 90-juhlavuotta ei vahvemmin voisi viettää kuin tänään muuraamalla pitkäjänteisen työn ja tahdon peruskivi paikalla, jossa aiemmatkin peruskivet viestivät vahvasta tahdosta alueemme ihmisten tarpeiden turvaamisesta sairaanhoidossa, mutta myös seudun elinvoiman ja teollisen kehityksen ja kasvun varmistamisesta.


Pohjois-Savon maakuntavaltuuston ja Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki totesi kyseessä olevan alueen suurin ja vaikuttavin aluekehittämis- ja elinkeinohankkeen.

Näin avasi juhlapuheensa perjantaina 9.8.2019 Varkauden Terveyskampuksen peruskiven- muuraustilaisuudessa Pohjois-Savon maakuntavaltuuston ja Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, joka puheensa alkuosiossa kävi läpi sairaanhoidon asioita Varkaudessa vuodesta 1936 lähtien. Hänen mukaansa nykyisellään Varkauden mallin mukainen erikoissairaanhoidon tuominen perusterveydenhuollon avuksi on ainut oikea linja, uutta kansanterveyslakiajattelua.

– Seutumme erityispiirteiden ja tarpeiden on kanavoiduttava jatkotyöhön. Hallitusohjelman viittaus säilyttää palvelujen käyttäminen yli maakuntarajojen on hallinnollisesti hajanaisella seudullamme tärkeätä. On myös kyettävä vahvistamaan Keski-Savon yhteistyön tiivistämistä, mutta myös olemaan mukana Itä-Savon ja alueemme erikoissairaanhoidon mahdollisissa yhteistyöjärjestelyissä, sanoi Rajamäki, jonka mukaan nyt on käynnistynyt alueen suurin ja vaikuttavin aluekehittämis- ja elinkeinohanke.

– Sotepalvelut monipuolistavat erityisesti Varkauden seudun kaltaisen teollisen alueen työmarkkinoita, helpottaen perheiden sijoittumista työssäkäyntialueelle. Tämä tukee yritysten työvoiman saatavuutta. Vientiteollisuuden työpaikat ovat teknisillä aloilla miesvaltaisia ja terveydenhoidossa naisvaltaisia. Olemme nähneet, miten toimintojen keskittäminen on heikentänyt seutukeskuksia ja yksipuolistanut työmarkkinoita. Aluesairaalan toiminnalla on alueemme vetovoiman ja työmarkkinoiden kannalta laajempi merkitys kuin vain sairaalapalvelun tuottaminen. Alueemme markkinoinnissa työpaikkatarjonnan monipuolistaminen ja alueemme vetovoimaa vahvistavat palvelut ovat vahvuus, josta ei ole tarpeen vaieta, jonka mukaan nyt sosiaali- ja terveydenhuollon ohella Varkauden seutu on ottanut kehitykselleen myönteisen ja historiallisen askeleen.

Tulevaisuusinvestointi

Varkauden kaupungin tervehdykseen tilaisuuteen tuonut sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto tähdensi, että sosiaali- ja terveyshuollon kivijalkana ovat toimivat perustason palvelut ja ennalta ehkäisevä toiminta. Hänen mukaansa perustason palveluihin kuuluu myös erikoissairaanhoito.


Sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto sanoi, että Varkauden mallin mahdollistaminen tulevaisuudessa ja sen edelleen kehittäminen vaatii asianmukaiset tilat.

– Haasteet sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiselle ovat suuret. Ajattelumme keskeinen periaate on ollut järjestää ja tuottaa Varkauden väestölle tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat sotepalvelut – perusterveydenhuolto, peruserikoissairaanhoito ja sosiaalityö lähellä ihmistä – Varkaudessa. Uusi sairaala on tulevaisuusinvestointi, joka takaa puitteiltaan Varkauden ja lähikuntien asukkaille mahdollisuuden saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta. Investointi takaa myös talomme ammattilaisille toimivat, uudenaikaiset tilat. Investointi turvaa omalta osaltaan ammattitaitoisen työvoiman saannin ja pysyvyyden. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, suunterveydenhuolto, sosiaalityö ja tukipalvelut ovat samassa rakennuksessa, sanoi Lehto, jonka mukaan tavoitteena on rakentaa nykyistä selkeämpi ja toimivampi sairaala. Hän myös iloitsi siitä, että terveyskampus on mahdollista rakentaa yhdelle Varkauden kauneimmista paikoista, järven rannalle. Hänen mukaansa paikalla ja näköaloilla on jo itsessään tervehdyttävä vaikutus.


Lujatalo Oy:n Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen tähdensi hyvän ja rakentavan yhteistyön merkitystä onnistuneelle rakennushankkeelle.

Terveyskampuksen palveluntuottajan puheenvuoron käytti Lujatalo Oy:n Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen, joka useaan otteeseen kiitti rakentavasta yhteistyöstä hankkeen elinkaariurakkakilpailun voittamisesta lähtien.

– Olemme valinneet hankkeeseen, riskittömät, elinkaari-iältään pitkäaikaiset, turvalliset ratkaisut ja materiaalivalinnoissa tullaan pyrkimään samaan. Haluamme varmistaa, että pystymme tuottamaan Varkauden kaupungille terveellisen, turvallisen, pitkäaikaisen ja toimivan sairaalan. Varkauden tekemä mittava investointi tulee lisäämään myös kaupungin vetovoimaa kiristyvässä, kuntien välisessä kilpailussa. Arkinen rakentaminen jatkuu hyvässä yhteistyössä valmiiksi asti ja sen jälkeen Lujatalo vastaa 20 vuoden ylläpitojaksosta, hän totesi.


Varkaus Terveyskampuksen rakentamisen arki jatkuu maanantaina juhlallisen peruskivenmuuraustilaisuuden jälkeen.

Puheitten jälkeen tapahtuneessa peruskivenmuurauksessa osallisina oli 12 henkilöä: Pohjois-Savon maakuntavaltuuston ja Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, pitkän työn Varkauden sairaalan kehittämisessä tehnyt neurologi Aimo Karinen, Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Raimo Koikkalainen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Kati Hynninen ja hankkeen projektipäällikkö Jukka Koskinen. Lujatalo Oy:ltä peruskiveä olivat muuraamassa Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen, vastaava työnjohtaja Ari Tykkyläinen, työpäällikkö Ari Jokelainen ja projektipäällikkö Reijo Takkinen. Rahoittajan puolelta peruskiveä olivat muuraamassa Juha-Pekka Ketola ja Riitta Jämsä.

Jätä kommentti