Varkaus koetaan turvalliseksi asuinpaikaksi

Spread the love

Varkauden kaupunki halusi 90-vuotisjuhlan kunniaksi kysyä kaupunkilaisten mielipidettä kaupungin ja sen asuinalueiden viihtyisyydestä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2019. Kyselyyn pystyi vastaamaan sekä sähköisesti, että paperisella lomakkeella.

Varkauden viihtyisyys sai kyselyyn vastanneilta arvosanaksi 3,3 asteikolla 1-5. Viihtyisimpinä omaa asuinaluettaan pitivät puurtilalaiset, savonmäkeläiset, päiviönsaarelaiset ja akonlahtelaiset. Vähiten tyytyväisiä asuinalueeseen oltiin Kuoppakankaalla yhdessä niiden kanssa, jotka eivät nimenneet asuinaluettaan.

Vastaajien mielestä turvallisuus, yleisten alueiden kunto ja siisteys ja julkisten palveluiden saatavuus ovat tekijöitä jotka tekevät Varkaudesta viihtyisän paikan asua. Rakennusten ja pihojen kunto ja siisteys, luonto, vesistöt, ympäristö, yhteisöllisyys ja yksityisten palvelujen saatavuus nousivat myös vastauksissa esiin.

Kuvituskuva: Vesa Moilanen

Myös omasta asuinalueesta puhuttaessa nousivat samat teemat esille, kuin yleisessä viihtyvyydessä. Kyselyyn vastanneet kokevat oman asuinalueensa turvalliseksi ja ympäristön siistiksi. Luonnon läheisyys ja julkisten, sekä yksityisten palvelujen saatavuus koettiin myös tärkeäksi viihtyvyystekijäksi. 

Kysyttäessä kehityskohtia viihtyvyyden lisäämiseksi, kertoivat vastaajat kokemikseen epäkohdiksi ränsistyneet ja rumat rakennukset esimerkiksi Relanderinkadun varrella. Tyhjät liiketilat Kauppakadulla, yleinen roskaisuus ja alueiden hoitamattomuus mainittiin myös huolenaiheina. 

Kyselyyn vastanneet toivoivat pikaisesti lisää roskiksia yleisen siisteyden lisäämiseksi, penkkejä ja rakennusten julkisivujen siistimistä. Tyhjät liiketilat pitäisi vastaajien mukaan saada käyttöön ja kulkuväylien kuntoa parantaa niin pyöräteiden, kuin autoteidenkin suhteen.

Omilla asuinalueillaan vastaajat kokivat samat asiat epäviihtyisäksi, kuin yleisellä tasolla. Vastaajat olivat myös huolissaan liikennekäyttäytymisestä ja moporallista. Kiireellisimmiksi parannuskohteiksi omilla asuinalueillaan kyselyyn vastanneet mainitsivat yleisen ympäristön siisteyden, ajoteiden kunnon ja liikennemerkit.

Viihtyisyyden lisääminen on vastaajien mielestä pääosin kaupungin ja viranomaisten tehtävä. Myös kuntalaisilla katsottiin olevan osuutta viihtyvyyden lisäämiseen esimerkiksi taloyhtiöiden, yhdistysten ja talkoiden myötä. 

Vastaajista 62,1 %:lla on mahdollisuus ja kiinnostusta olla mukana esimerkiksi oman asuinalueen talkootyössä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 87 henkilöä, joista 80,5 % oli naisia ja 19,5 % miehiä. Vastaajien keski-ikä oli n. 47 vuotta.

Jätä kommentti