Leppävirran kunta pyytää asukkaidensa näkemyksiä kuntataloudesta

Spread the love

Osana vuoden alussa alkanutta kuntatalouden tasapainotustyötä järjestetään kysely, jonka tavoitteena on selvittää kuntalaisten näkemyksiä talouden tasapainotuskeinoista ja kuntapalvelujen tarjonnasta. Vastaukset tulee jättää 31.7.2019 mennessä.

Kysely on jatkoa kevään aikana järjestetylle ensimmäiselle informaatio- ja keskustelukierrokselle. Viidellä kylällä järjestetyissä tilaisuuksissa kerrottiin Leppävirran kunnan talousnäkymistä ja sopeutustarpeesta.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti, linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/7BDAEC5D9DE51E2C

– kunnantalolla ja kirjastossa on käytössä asiakaspäätteet, joilla sähköinen vastaaminen onnistuu ellei itsellä ole tietokonetta

– vastaukset voi jättää myös paperilomakkeella, joita on saatavana samoin kunnantalolta ja kirjastosta

Leppävirran kuntatalouden sopeutustarpeeksi on vahvistettu 3,5 miljoonaa euroa. Taloudellisen tasapainon turvaaminen edellyttää huomattavia säästötoimia.Talouden tasapainotustyön tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja, joilla kuntatalouden menokehitystä leikataan ja tulopohjaa vahvistetaan. Tavoitteena on säilyttää Leppävirta jatkossakin itsenäisenä kuntana.

Uusi kuntatalouden kyläkierros järjestetään syyskuussa.Tasapainotustyötä koordinoivan ohjausryhmän on määrä saada talouden tasapainottamisesityksensä hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi syksyn aikana.

Jätä kommentti