Hallitusohjelmassa on vihdoinkin mukana vapaa-ajankalastuksen kehittäminen ja kansalaisjärjestöjen toiminnan vahvistaminen

Spread the love

Hallituksen tavoitteena on, että vapaa-ajankalastus on suosittu ja kestävä harrastus. Se turvaa kestävän vapaa-ajankalastuksen ja jokamiehenoikeudet sekä toimeenpanee vapaa-ajankalastuksen kehittämisstrategian. Hallitus lupaa parantaa ulkoilun ja liikkumisen edellytyksiä ja laatia kansallisen virkistyskäyttöstrategian. Se edistää yhteistyötä järjestöjen ja koulujen välillä sekä ikääntyneiden liikkumista ja vapaaehtoistyössä tehdyn työpanoksen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

– Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) aloitteesta maa- ja metsätalousministeriössä on hiljattain päivitetty Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategia. Olemme todella iloisia, että suomalaiseen elämänmuotoon, kulttuuriin ja luontosuhteeseen olennaisesti kuuluva vapaa-ajankalastus ja elinvoimaiset kalakannat on otettu mukaan myös hallitusohjelmaan. Kalastus tuottaa hyvinvointia ja huomattavia terveyshyötyjä. Järjestömme toiminnassa lasten, nuorten ja ikääntyneiden kalastusharrastuksen edistämiseen on satsattu jo nyt huomattavasti, toteaa SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä pyritään hallitusohjelmassa vahvistamaan. Järjestöille jaettavien valtionavustusten käytäntöjä eri hallinnonaloilla luvataan selvittää ja yhdenmukaistaa lähtökohtana mm. pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden turvaaminen, järjestöjen yhdenvertainen kohtelu sekä avoimuus ja läpinäkyvyys. Tulorekisterin aiheuttama tarpeeton hallinnollinen taakka pienille yhdistyksille poistetaan pikaisesti.

– Tämä on järjestömme sadoille kalastusseuroille todella iloinen uutinen, sanoo Marttinen.

Hallitus pyrkii ponnekkaasti myös elvyttämään maamme uhanalaisia vaelluskalakantoja ja parantamaan Itämeren ja vesistöjen tilaa. Vaelluskalakantojen elvyttämiseksi käynnistetään kansallinen ohjelma. Vaellusesteitä puretaan ja vesistöjen kunnostushankkeiden rahoitus turvataan. SVK:n vaatima vesilain päivitys toteutetaan ulottamalla kalatalousvelvoitteet myös niihin lukuisiin vesivoimaloihin, joissa ei ole mitään kalatalousvelvoitteita.

EU:ssa hallitus ajaa tieteelliseen tietoon perustuvia kalastuskiintiöitä ja parantaa Itämeren luonnonlohikantoja kalastuksen säätelyllä. Itämeren ja vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi jatketaan tehostettua vesiensuojelua ja pienennetään maatalouden vesistövaikutuksia.

Jätä kommentti