Käynnistä elämäsi moottori – kokeile kävelyä ja pyöräilyä ainakin lyhyillä matkoilla

Spread the love

Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana ihmisten arkea on noussut viime vuosina. Taustalla vaikuttavat monet painavat syyt, muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä ja terveydestä huolehtiminen. Käynnistä siis elämäsi moottori ja kävele ja pyöräile edes ne lyhimmät matkat.

Kävely ja pyöräily ovat liikennemuotoja, joita me lähes kaikki käytämme – kumpikaan ei välttämättä tarvitse suuria investointeja. Kävelyyn joutuu usein varaamaan hieman enemmän aikaa, mutta lyhyillä matkoilla kaupunkialueilla pyörä on usein nopein kulkuväline – auton pysäköintipaikan etsiminenkin on kaupungeissa aikaa vievää puuhaa. Siirtyminen autosta omille jaloilleen on jokaisen oma päätös, erityisesti taajama-alueilla.

Kokeile!

Kevät ja kesä ovat erityisen hyviä ajankohtia aloittaa kokeilu. Tavoitteeksi voi ottaa vaikka vain yhden viikon. Pyöräile tai kävele viikon ajan, saat todennäköisesti positiivisia kokemuksia ja huomaat eron sisätiloissa istumisen ja happihypyn välillä. Työmatkapyöräilyssä liikunta tulee hoidettua päivän aikana, jolloin illat voi olla yhdessä perheen kanssa ja osallistua lasten harrastuksiin.


Kuvituskuva: Vesa Moilanen

Tavoitteena lisätä kävelyn ja pyöräilyn määrää

Vuonna 2018 julkaistussa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi 30 prosentin kasvu kävely- ja pyörämatkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Erityisesti tavoitteena on, että alle 5 km automatkoista siirryttäisiin kävelemään ja pyöräilemään. Nykyään näistä matkoista noin 40 % tehdään autolla.

Kävelyn ja pyöräilyn määrän kasvuun vaikuttaa paljon mm. sekä teiden että katujen kunto ja talvikunnossapito tai miten pyörien pysäköinti on järjestetty. Puitteita onkin jo kehitetty paljon eri puolilla maata ja kunnat voivat saada siihen rahallistakin tukea valtiolta.  

#elämäsimoottori rohkaisee kaikkia kokeilemaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenne- ja viestintäministeriö, Väylä, Liikenneturva, Pyöräliitto sekä Pyöräilykuntien verkosto ovat aloittaneen #elämäsimoottori-kampanjan. Kampanjan tavoitteena on tukea Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteita ja saada ihmisiä siirtymään erityisesti lyhyillä matkoilla pois autoista.

Jätä kommentti