Pohjois-Savon ensimmäinen maakunnallinen järjestöfoorumi toi yhteen järjestökentän ajankohtaiset asiat ja toimijat

Spread the love

Maakunnallinen järjestöfoorumi järjestettiin Pohjois-Savossa ensimmäistä kertaa. Foorumiin tultiin kouluttautumaan työpajoihin sekä kuulemaan ja keskustelemaan järjestökenttää koskevista teemoista eri puolilta Pohjois-Savoa. Foorumin osallistujien joukosta löytyi järjestöjen hallitusten jäseniä, palkattuja työntekijöitä sekä vapaaehtoistoimijoita.

Pohjois-Savon Järjestöfoorumin muutospaneelikeskustelussa ja puheenvuoroissa tuotiin näkyväksi järjestötoiminnan nykytilaa sekä ajankohtaisia aiheita. Pohjoissavolaiseen järjestötoimintaan pääse sukeltamaan syvemmin tilaisuudessa julkaistuun Pohjois-Savon järjestöstrategiaan tutustumalla. Järjestötoiminnan kehittämiseksi suuntaviivoja luo strategiaan kirjattu järjestöjen toimenpideohjelma vuosille 2019 – 2022. Monimuotoiselle, pieniä ja suuria yhdistyksiä sekä erilaisia toimialoja sisällään pitävälle järjestökentälle yhteisiä teemoja löytyy useita. Esimerkiksi yhdistysten toimintatapojen uudistaminen, erilaisten viestintäkanavien haltuun ottaminen ja maakunnallinen järjestöjen vaikuttamistoiminta.

Järjestöjen maakunnallisella yhteistyöllä kentän ääni kuuluviin

Järjestöjen maakunnallinen yhteistyö on ottanut askelia eteenpäin alkuvuodesta 2019 käynnistyneen Pohjois-Savon Jerry -järjestöyhteistyöryhmän myötä. Kaikki järjestöjen yhteisestä vaikuttamisesta ja yhteistyöstä kiinnostuneet Pohjois-Savossa toimivat yhdistykset voivat liittyä mukaan Jerryyn jäseneksi. Jerryn virallisena yhteistyö- ja vaikuttamistoimielimenä toimii järjestöneuvosto, joka koostuu 14 eri toimialakohtaisesta järjestöedustajasta. Järjestöneuvostoon voi hakea ehdokkaaksi 21.4.2019 saakka.

Toiminnalla tavoitellaan järjestöjen asiantuntemuksen ottamista mukaan vaikuttamistoimintaan maakunnassa ja kunnissa. Järjestöt saavuttava toiminnassaan erilaisia ihmisryhmiä ja edistävät asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta monipuolisesti. Toisin sanoen järjestöjen asiantuntemuksen mukaan ottaminen tuo asukkaiden ääntä kuuluviin. Järjestöjen ottaminen mukaan päätöksentekoon ja suunnitteluun on avainasemassa, kun rakennetaan yhteiskunnallisia suuria muutoksia esimerkiksi tulevassa sote-uudistuksessa. Lähteepä seuraava hallitus sitten millaisella mallilla tahansa sitä viemään eteenpäin.

Jätä kommentti