Varkauden neuvola haastaa taiteen ja kulttuurin pariin 100 minuuttia taidetta -kampanjassa

Spread the love

100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko. Kampanjan edelläkävijöiksi on kutsuttu 11 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ympäri Suomea. Näistä yksi on Varkauden neuvola.

Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vahva yhteys parempaan terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. 100 minuuttia taidetta -kampanjan tavoitteena on varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

– Neuvolatoiminnassamme ei ole ollut taidetoimintaa sellaisenaan ennen tätä kampanjaa ja koska olemme Vekarakaupunki, neuvolapalvelumme lähtivät kampanjaan mielellään edelläkävijöinä, kertoo Varkauden kaupungin perhetyön kehittäjäsairaanhoitaja Anja Venäläinen taustoja kampanjaan lähdön takaa.

– Odotamme kampanjalta, että asiakkaamme saisivat kokemuksia neuvolaympäristöön tuodusta taidetoiminnasta. Toivomme, että se rohkaisisi hakeutumaan muutoinkin taiteen pariin. Jos saamme taiteen osaksi lastenneuvolan toimintaa, taiteen tavoittavuus paranee, koska useimmat lapsiperheet käyvät neuvolassa. Uskomme, että lapset ja perheet saavat neuvolakäynneistään lisää miellyttäviä tunnekokemuksia taiteen välityksellä ja kampanjaan osallistuminen lisää myös työntekijöidemme työhyvinvointia, kiteyttää Varkauden kaupungin terveydenhoitaja Tarja Vänttinen.

 Kaikilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Kampanja haastaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat ottamaan taiteen ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa.

Oikeus kulttuuriin koskee myös heitä, jotka tarvitsevat osallistumiseensa erityistä tukea tai jotka eivät pysty itsenäisesti hakeutumaan taiteen pariin. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho korostivat joulukuussa 2018 antamissaan suosituksissa taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kampanjan edelläkävijöiksi on kutsuttu 11 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota eri puolilta Suomea. Kampanja seuraa, miten edelläkävijät toteuttavat 100 minuuttia taidetta -suositusta toiminnassaan ja mitä vaikutuksia sillä on.

 #100minuuttiataidetta -kampanjan takana Taiteen edistämiskeskus

Hankkeen taustalla on Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu suositus, jonka mukaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Kampanja esittää, että tämä olisi myös kulttuuristen perusoikeuksien minimi.

#100minuuttiataidetta -kampanjasta vastaa Taiteen edistämiskeskus. Kampanjan muina yhteistyökumppaneina toimivat ArtsEqual-hanke, Kulttuurikeskus PiiPoo, Lasten ja nuorten säätiö, Oriveden kaupunki, Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Taikusydän, Tampereen kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Yleisradio.

Jätä kommentti