Junaliikenteessä tapahtui vuonna 2018 vain vähän onnettomuuksia

Spread the love

Raideliikenteen turvallisuus hyvä vuonna 2018 sekä rautatie- että kaupunkiraideliikenteessä. Junaliikenteessä tapahtui vähän onnettomuuksia ja matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2018 tapahtui 26 tasoristeysonnettomuutta, mikä on jonkin verran vuosien 2013-2017 keskiarvoa 31,2 vähemmän. Vuonna 2018 tasoristeysonnettomuuksissa menehtyi 5 henkilöä, mikä vastaa vuosien 2013-2017 keskiarvoa.

Vaihtotöiden turvallisuus on 2010-luvulla kehittynyt hyvään suuntaan ja vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on selvästi pienentynyt. Vuonna 2018 vaihtotöissä tapahtui kuitenkin jonkin verran vuotta 2017 enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita lähinnä vuoden 2018 haastavista talviolosuhteista johtuen. Vaikka vaihtotyöpoikkeamien määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt, vaihtotöissä tapahtuu edelleen vuosittain useita vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Vuodesta toiseen ratatyön turvallisuusongelmat ovat olleet yksi keskeisimmistä turvallisuushaasteista rautateillä ja myös vuonna 2018 ratatöissä tapahtui runsaasti vaaratilanteita. Keskeisiä tekijöitä ratatyön turvallisuusongelmien taustalla ovat runsas aliurakoitsijoiden ja vuokratyövoiman käyttö työn suorittamisessa, suuri vaihtelu radalla työskentelevien henkilöiden osaamisessa sekä riittämätön omavalvonta.

Metroliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä matkustajaturvallisuuteen vaikuttavia onnettomuuksia vuonna 2018. Raitiovaunuliikenteessä tapahtui yli 300 pienimuotoista onnettomuutta, joista suurin osa oli ajoneuvon ja raitiovaunun välisiä yhteenajoja.

Vuonna 2018 tapahtuneiden junan allejääntien tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa, mutta alustavien tietojen mukaan allejääntejä tapahtui suurin piirtein viime vuosien keskiarvoa 58 vastaava määrä. Tyypillisesti allejäänneistä n. 90 % on tahallisia.

Jätä kommentti