Lujatalo Oy Varkauden terveyskampushankkeen urakoitsijaksi

Spread the love

Varkauden kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 17.12.2018, että elinkaarimallilla toteutettavan Varkauden terveyskampuksen toteuttajaksi valitaan Lujatalo Oy. Rakennushanke etenee vielä Varkauden kaupunginvaltuuston päätettäväksi 14.1.2019, jolloin lopullinen hankintapäätös tehdään. Kaupunginhallituksen lokakuussa hyväksymät hankintaan liittyvät sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa sen jälkeen, kun kaupunginvaltuuston hankintapäätös on lainvoimainen.

Varkauden sairaalahankkeen kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, johon osallistui 3 tarjoajaehdokasta. Neuvottelut käynnistyivät 10.4.18 ja päättyivät 31.10.18, jolloin lopullinen tarjouspyyntöaineisto julkaistiin tarjoajille. Tarjoukset palautuivat 15.11.18. Tarjouksien laatu – ja hinta-arvioinnit suoritettiin marraskuun aikana.

Tarjousten valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa hinnan painoarvoksi oli annettu 60 % ja laadun painoarvoksi 40 %. Laatuarvioinnin vertailuperusteina arvioitiin seuraavia kokonaisuuksia:

– suunnitteluratkaisu ja sen toiminnallisuus, tehokkuus ja innovatiivisuus

– suunnitteluratkaisun soveltuvuus ympäristöön

– suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma

– suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma

– ylläpidon ja palveluiden projektisuunnitelma

– PTS- suunnitelma

Rakennustyöt ovat alustavan suunnitelman mukaan käynnistymässä huhtikuun aikana 2019. Käyttökunnossa uusi rakennus on maalis-huhtikuussa 2021, jonka jälkeen toteutetaan vanhojen urakkaan kuuluvien rakennuksien purkutyöt.

Jätä kommentti