Kalastuslain muutosesitys ja lain tavoitteet kampittavat toisiaan

Spread the love

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut vaalikauden loppumetreillä esitysluonnoksen kalastuslain muuttamiseksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää esitystä huonosti valmisteltuna ja ristiriitaisena kalastuslain tavoitteisiin nähden.

Hallituksen esitysluonnoksessa viitataan tarpeellisiksi arvioituihin muutoksiin lain soveltamiskäytännössä saaduista kokemuksista. Vuodelta 2016 oleva kalastuslaki on laaja kokonaisuus, jonka soveltaminen ei ole edennyt varsinkaan kalastuksen säätelyn osalta tarkoitetussa aikataulussa. Saadut kokemukset ovat riittämättömiä, puhumattakaan siitä, että lakia muutettaisiin  kalastuksen säätelyä heikentävästi.

Suppeana virkatyönä tehty hallituksen esitysluonnos ei noudata ministeriön omaa kalataloushallinnon strategiaa, joka korostaa ulkoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. SVK:n kokemuksia ei ole juurikaan kyselty, eikä luonnoksessa ole otettu huomioon järjestön oma-aloitteisesti tekemiä esityksiä lain toimeenpanon edistämiseksi.

Kauan odotettu uhanalaisten kalalajien salakalastus on sanktioitu ministeriön esityksessä. Siinä on kuitenkin myös vaelluskalojen suojelua heikentäviä muutoksia sekä lukuisia puutteita kalastuksen edistämiseen ja kalastuksen valvontaan liittyvissä pykälissä.

– On vahingollista, että vaalikauden loppumetreillä lain teknisten korjaustarpeiden lomaan on ujutettu monta kalastuslain toimeenpanoa heikentävää muutosesitystä. Miten erityisen tehokkaiden pyydysten, kuten verkkojatojen lukumäärän lisääminen ja vaelluskalajokien suulle myönnettävien rysälupien muuttaminen tilapäisistä määräaikaisiksi edistää kestävän kalastuksen toteuttamista, ihmettelee SVK:n toiminnanjohtaja Markku Marttinen.

Lain avaaminen ei liioin ole ajoitettu oikein sen toimeenpanolle tärkeiden, lähikuukausina valmistuvien Suomen uhanalaisten meritaimenkantojen elvytyssuunnitelman ja Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian kanssa.

– Näillä ministeriön laatimilla ohjelmilla on vaikutusta myös mahdollisiin kalastuslain muutostarpeisiin. Ne tulee lisäksi ottaa huomioon ensi vuonna aloittavien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimistyössä, toteaa Marttinen.

SVK katsoo, että kalastuslakia ei tule muuttaa ministeriön nyt esittämällä tavalla. Ennen lain avaamista on toteutettava siihen keskeisesti liittyvät kalavarojen hoitosuunnitelmat ja valtakunnalliset strategiat, kuultava seikkaperäisesti kaikkia kalatalousalan järjestöjä ja vasta tämän jälkeen ryhtyä yhteistyössä sidosryhmien kanssa valmistelemaan muutoksia.

Jätä kommentti