Kaivoshankkeista info kuntalaisille Leppävirralla

Spread the love

Otsikolla ”Paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet malminetsintä- ja kaivoshankkeissa” Leppävirran kunnanviraston kunnanvaltuuston istuntotalissa (os. Savonkatu 39, Leppävirta) järjestetään koulutustilaisuus keskiviikkona 21.11. Kouluttajana toimii ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta.

Pölönen on keskittynyt viimeaikaisessa tutkimuksessaan erityisesti ympäristövaikutusten arviointiin sekä kaivos- ja kaavoitusoikeuteen. Hän on toiminut useissa lainvalmistelua ja säädösten käytännön soveltamista palvelevissa asiantuntijatehtävissä sekä ympäristö- ja luonnonvara-aloilla työskentelevien kouluttajana. 
Pölönen johtaa parhaillaan STN-CORE-tutkimuskonsortion (www.collaboration.fi) oikeudellista osahanketta, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun- ja päätöksenteon oikeudellisia edellytyksiä.

Koulutustilaisuuden ohjelma on seuraava:

klo 16-17 koulutustilaisuus kuntapäättäjille

Tilaisuudessa tarkastellaan erityisesti kunnan roolia malminetsintä- ja kaivoshankkeiden suunnittelu- ja luvituskokonaisuudessa sekä kaivannaisalan toimintojen paikallisessa hallinnassa. 
Tavoitteena on myös selventää kunnan mahdollisuutta käyttää kaavoitusta kestävän kaivostoiminnan ohjausvälineenä.

klo 18-20 avoin yleisötilaisuus
Yleisötilaisuus sisältää esityksen paikallisten toimijoiden (kansalaiset, maanomistajat, kunta, yritykset, osakaskunnat ym.) suhteista malminetsintään ja kaivostoimintaan lakisääteisiin menettelyihin osallistumisen näkökulmasta. 
Tavoitteena on jäsentää paikallisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia malminetsintä- ja kaivoshankkeissa. 
Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten ja missä yhteydessä paikalliset voivat saada tietoa etsintä- ja kaivoshankkeista ja osallistua merkityksellisellä tavalla menettelyihin. 

Molemmissa tilaisuuksissa on varattu aikaa keskustelulle, kysymyksille ja kommenteille. 

Kysymyksiä on voinut lähettää ennakkoon alustajalle (ismo.polonen@uef.fi). 
Kysymysten ja ehdotusten on toivottu koskevan myös jatkotoimia ja -yhteistyötä. Miten kaivosalan tutkijat voisivat palvella eri toimijoiden tietotarpeita ja näkökulmien yhteensovittamista kaivoskysymyksissä?

Jätä kommentti