Sopien – Sote-alan pienten yritysten kehittymisen tukeminen Pohjois-Savossa – Hanke laajenee

Spread the love

SOPIEN on ESR-rahoitteinen maakunnallinen kehittämishanke, jonka päätoteuttajana on Varkauden kaupungin elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy. Nyt SOPIEN-hanke laajenee ja mukaan tulee myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta yrityksiä.

Navitas Kehitys Oy on jättänyt hankkeeseen muutoshakemuksen 7.9.2018, jonka myötä hankealuetta laajennetaan asiakaskysynnän mukaiseksi. Hanke-alueeksi on haettu Pohjois-Savon ja Joroisten lisäksi Juvaa, Rantasalmea, Sulkavaa, Heinävettä, Outokumpua ja Polvijärveä. Kaikista edellä mainituista kaupungeista ja kunnista on ilmoittautunut hankkeeseen mukaan haluavia yrityksiä. Yritykset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä hankehenkilöstöön ja ilmaisseet toiveensa päästä mukaan hankkeeseen. Heidän toiveisiinsa on nyt vastattu ja edellä mainitut kunnat ja kaupunki lähtevät mukaan kuntarahaosuuksilla.

Tämä mahdollistaa myös yrityskehittäjäresurssin lisäämisen ja olemme palkanneet Suvi Korhosen (aloitus 1.11.2018) yrityskehittäjäksi auttamaan alueen yrityksiä. Projektipäällikkönä jatkaa Sari Andersson, joka antaa lisätietoja hankkeesta.

Hankkeen keskeisin tavoite on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista mukana olevissa yrityksissä Sote -uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

Lisätietoja hankkeesta https://navitas.fi/sopien-hanke.

SOPIEN-hankkeen toteutusajankohta on 1.12.2017 – 31.1.2020. Päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy, osatoteuttajina Savonia Ammattikorkeakoulu Oy, Iisalmen kaupunki ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Hanke on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa ja sen rahoittaja toimii ELY-keskus.

Jätä kommentti