Sukupolvet oppimaan toimimaan yhdessä paikallisesti

Spread the love

Suomen Kotiseutuliitto tuo tänä syksynä lapset, nuoret ja ikäihmiset yhteen oppimaan toisiltaan heitä kiinnostavia asioita paikallisesta kulttuurista. Mestarit ja kisällit -hankkeeseen osallistuu kouluikäisiä lapsia ja turvallisia aikuisia, joilla on aikaa ja jotka tuntevat paikkakunnan historiaa ja kulttuuria. Parhaimmillaan kaikki oppivat uutta ja löytävät kotipaikastaan uusia puolia.

Kiinnostuksen kohteita voivat olla vaikkapa paikalliset tarinat, rakennukset ja paikat, tavat, taidot ruoanlaitosta kalastukseen, graffitin maalaamisesta ja tubettamisesta mopon korjaamiseen. Osallistujat päättävät puuhattavista asioista ja tutkimuskohteista yhdessä keskenään. Vain mielikuvitus on rajana.

– Hankkeen on tarkoitus olla kaikin puolin osallistujia vahvasti osallistava. Emme esimerkiksi päätä paikallisten ryhmien nimiä itse, vaan osallistujat päättävät niistä, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoo.

Ideana on luoda valtakunnallinen toimintamalli, joka jäisi pysyvään käyttöön joka puolella Suomea. Toimintamallia kehitetään aluksi Sodankylässä ja Turun Varissuolla, jotka edustavat pohjoista maaseutua ja kaupunkilähiötä kasvukeskuksessa. Kehityshankkeen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Mestarit ja kisällit on ensi vuonna 70 vuotta täyttävän Suomen Kotiseutuliiton juhlavuoden hanke.

– Tuemme toiminnalla lasten kiinnittymistä kotiseudulleen ja osallisuutta omaan yhteisöönsä. Ihmisen identiteetille on tärkeää, että hän tuntee paikkakuntansa historiaa ja kulttuuriperintöä ja oppii sitä kautta arvostamaan kotiseutuaan. Lasten ja nuorten kutsuminen mukaan toimintaan on liiton tulevaisuusteko, Vanhatalo toteaa.

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö sekä Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto vaalii kulttuurimme monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristöjä, nostaa esille paikalliskulttuureita, tukee kotiseututyötä sekä vaikuttaa yhteiskunta- ja aluesuunnitteluun. Liiton 730 jäsenyhdistyksessä on jäsenenä yli 152 000 henkilöä. Jäsenistössä on lisäksi 100 kuntaa, maakuntien liitot, valtakunnallisia järjestöjä ja yli 200 henkilöjäsentä.

Jätä kommentti