Ankerias on rauhoitettava ympärivuotisesti

Spread the love

Euroopan unioni on lisännyt toimia erittäin uhanalaisen ankeriaskannan tilan parantamiseksi sekä kiristänyt ankeriaan kalastusta säädöksin. Nyt maa- ja metsätalousministeriö (MMM) esittää ankeriaan rauhoittamista koko maassa 1.10.-31.1. väliseksi ajaksi. Kielto koskisi sekä kaupallista että vapaa-ajankalastusta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää esitystä oikean suuntaisena, mutta riittämättömänä ja ihmettelee, miksi ankerias jätettiin alun perin pois uuden kalastusasetuksen rauhoitettujen kalalajien listasta.

Euroopan jäsenvaltiot on velvoitettu laatimaan ankeriaan hoitosuunnitelmat. Niistä huolimatta ei ankeriaskannan tilassa ole tapahtunut olennaista paranemista. Suomen ankeriaanhoitosuunnitelma valmistui vuonna 2010 ja se perustuu Englannista tuotujen villien lasiankeriaiden istutuksiin. Suomessa ankerias on erittäin vähäisen pyynnin kohteena. Sitä saadaan lähinnä sivusaaliina sekä kaupallisessa että vapaa-ajankalastuksessa.

SVK:n toiminnanjohtajan Markku Marttisen mukaan uhanalaisten villien lasiankeriaiden lennättäminen Keski-Euroopasta istutettavaksi Suomeen harvojen kalastettavaksi sekä myytäväksi kauppoihin ja ravintoloihin ei ole kestävää kalataloutta, eikä vastaa nykyisen kalastuslain tavoitteita. Sisävesiin istutettuina ankeriaiden vaelluksen katkaisee lisäksi useimmiten voimalaitospato, jonka turpiini jauhaa kudulle pyrkivät vaellusankeriaat kappaleiksi.

Kalastusasetuksen astuessa voimaan vuonna 2016 MMM ilmoitti tiedotteessaan, että uusi asetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä ja nostaa useiden kalalajien suojelun tasoa rauhoitusten ja pyyntimittojen avulla. Etenkin vaelluskalojen suojaa haluttiin parantaa. MMM:n mukaan asetus toteuttaa kalastuslain tavoitteita. Laki pyrkii turvaamaan kalojen luontaista lisääntymistä ja hyviä kalastusmahdollisuuksia tavoitteenaan kestävä kalastus.

SVK katsoo, että erittäin uhanalainen ankerias tulee rauhoittaa villin meritaimenen, järvilohen ja meriharjuksen tavoin Suomessa ympärivuotisesti. Lisäksi SVK katsoo, että Suomen istutuskeskeinen ankeriaanhoitosuunnitelma tulee mahdollisimman pian päivittää ja ryhtyä toimiin ankeriaan vaelluksen mahdollistamiseksi ohitusrakentein patojen ohi.

Ankeriaan ympärivuotisella rauhoituksella ja hoitosuunnitelman päivittämisellä Suomi osoittaisi vastuullisuutta ja toimisi esimerkkinä komissiolle ja muille jäsenmaille niiden tehdessä päätöksiä ankeriaskannan elvyttämiseksi koko unionin alueella.

Jätä kommentti